» Mediálny servis » Archív pozvánok a oznamov

Archív pozvánok a oznamov

Vedecká show Michaela Londesborougha na Slovensku!

Vedecká show Michaela Londesborougha na Slovensku!

13.04.2015
     Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií pripravilo sériu Vedeckých show známeho vedca Dr. Michaela Geoffreyho Stephena Lond...
Nové trendy vo výučbe nemeckého jazyka

Nové trendy vo výučbe nemeckého jazyka

13.04.2015
     Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Banská Bystrica v spolupráci s vydavateľstvom Hueber Verlag pripravuje Regionálny deň učiteľov nemeckého jazyka zo základných a strednýc...
Viac ako jedno storočie školského vyučovania v jednom múzeu

Viac ako jedno storočie školského vyučovania v jednom múzeu

13.04.2015
      Prvý slepecký šlabikár pre slovenských nevidiacich žiakov, školskú lavicu z 50-tych rokov 20. storočia, bridlicové tabuľky, alebo aj tradičný školský zvonec si budú môcť pozrieť návštevníc...
Piatková diskusia na tému e-zdrojov v slovenskej vede

Piatková diskusia na tému e-zdrojov v slovenskej vede

26.03.2015
     V súčasnom svete už nikto nepochybuje o význame informácií v ich digitálnej podobe. Inak tomu nie je  ani pri práci vedcov či výskumníkov. Význam elektronických informačných zdrojov vo vede...
Registrácia zdarma v špecializovanej vedeckej knižnici

Registrácia zdarma v špecializovanej vedeckej knižnici

18.03.2015
      Prináša ju Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci Týždňa slovenských knižníc SR. Zároveň organizuje celý rad podujatí pre svojich používateľov a širokú odbornú verejnosť. Týždeň...
Otvorená veda – fenomén dnešnej doby

Otvorená veda – fenomén dnešnej doby

18.03.2015
     Vedecké poznatky a ich otvorený prístup smerom k verejnosti – to je hlavný motív medzinárodnej konferencie Open Access politika Slovenska v Európskom rámci 2015 – súčasný stav a perspektívy...
Týždeň slovenských knižníc 2015

Týždeň slovenských knižníc 2015

17.03.2015
     V dňoch 23. – 28. marca 2015 sa uskutoční už 16. ročník Týždňa slovenských knižníc (TSK), ktorého cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostrední...
Učitelia si pripomenú Rok Ľudovíta Štúra

Učitelia si pripomenú Rok Ľudovíta Štúra

05.03.2015
     Metodicko-pedagogické centrum  pripravuje pre učiteľov základných a stredných škôl seminár, na ktorom dostanú informácie o akreditovaných vzdelávacích programoch. Jeho súčasťou budú aj akti...
V Bratislave sa bude konať odborná konferencia o spolupráci s CERN-om

V Bratislave sa bude konať odborná konferencia o spolupráci s CERN-om

27.02.2015
     Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Európska organizácia pre jadrový výskum CERN, Centrum vedecko-technických informácii SR, Slovenská obchodná a...
Ázia – človek v spojení s prírodou

Ázia – človek v spojení s prírodou

20.02.2015
      Pod týmto názvom organizuje Metodicko-pedagogické centrum odborný seminár pre učiteľov vlastivedy a geografie. Zameria sa predovšetkým na rozvoj prírodovednej gramotnosti učiteľov základný...
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »