Archív pozvánok a oznamov

Praktické cvičenia v odbore hotelový a gastronomický manažment a manažment obchodu a služieb

Praktické cvičenia v odbore hotelový a gastronomický manažment a manažment obchodu a služieb

          Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko v Trenčíne, pripravuje odborný seminár pre učiteľov ekonomických predmetov. Budú na ňom uplatňovať aktivizujúce metódy, ktoré sa za…

Vedecká show Michaela Londesborougha na Slovensku!

Vedecká show Michaela Londesborougha na Slovensku!

     Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií pripravilo sériu Vedeckých show známeho vedca Dr. Michaela Geoffreyho Stephena Lond…

Nové trendy vo výučbe nemeckého jazyka

Nové trendy vo výučbe nemeckého jazyka

     Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Banská Bystrica v spolupráci s vydavateľstvom Hueber Verlag pripravuje Regionálny deň učiteľov nemeckého jazyka zo základných a strednýc…

Viac ako jedno storočie školského vyučovania v jednom múzeu

Viac ako jedno storočie školského vyučovania v jednom múzeu

      Prvý slepecký šlabikár pre slovenských nevidiacich žiakov, školskú lavicu z 50-tych rokov 20. storočia, bridlicové tabuľky, alebo aj tradičný školský zvonec si budú môcť pozrieť návštevníc…

Piatková diskusia na tému e-zdrojov v slovenskej vede

Piatková diskusia na tému e-zdrojov v slovenskej vede

     V súčasnom svete už nikto nepochybuje o význame informácií v ich digitálnej podobe. Inak tomu nie je  ani pri práci vedcov či výskumníkov. Význam elektronických informačných zdrojov vo vede…

Registrácia zdarma v špecializovanej vedeckej knižnici

Registrácia zdarma v špecializovanej vedeckej knižnici

      Prináša ju Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci Týždňa slovenských knižníc SR. Zároveň organizuje celý rad podujatí pre svojich používateľov a širokú odbornú verejnosť. Týždeň…

Otvorená veda – fenomén dnešnej doby

Otvorená veda – fenomén dnešnej doby

     Vedecké poznatky a ich otvorený prístup smerom k verejnosti – to je hlavný motív medzinárodnej konferencie Open Access politika Slovenska v Európskom rámci 2015 – súčasný stav a perspektívy…

Týždeň slovenských knižníc 2015

Týždeň slovenských knižníc 2015

     V dňoch 23. – 28. marca 2015 sa uskutoční už 16. ročník Týždňa slovenských knižníc (TSK), ktorého cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostrední…

Učitelia si pripomenú Rok Ľudovíta Štúra

Učitelia si pripomenú Rok Ľudovíta Štúra

     Metodicko-pedagogické centrum  pripravuje pre učiteľov základných a stredných škôl seminár, na ktorom dostanú informácie o akreditovaných vzdelávacích programoch. Jeho súčasťou budú aj akti…

V Bratislave sa bude konať odborná konferencia o spolupráci s CERN-om

V Bratislave sa bude konať odborná konferencia o spolupráci s CERN-om

     Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Európska organizácia pre jadrový výskum CERN, Centrum vedecko-technických informácii SR, Slovenská obchodná a…

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku