Archív - Dokumenty EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

Ministerstvo školstva SR koordinuje politiky Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a zároveň dohliada na plnenie cieľov v týchto oblastiach. Tu sa môžete oboznámiť s dokumentmi z oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré boli schválené v Rade ministrov EÚ pre vzdelávanie a v Európskom parlamente.

Súbory na stiahnutie

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku