Apríl v znamení predmetových olympiád

01.04.2019
     V mesiaci apríl nás čaká sedem celoštátnych kôl predmetových olympiád. Najlepší žiaci z celého Slovenska si zmerajú sily na Olympiáde z ruského jazyka, Olympiáde ľudských práv, Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, Turnaji mladých fyzikov, Fyzikálnej olympiáde, ako aj Biologickej olympiáde zameranej nielen na projektovú, ale aj na teoreticko-praktickú časť. Organizačne celoštátne kolá predmetových olympiád zastrešuje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Celoštátne kolo 27. ročníka Turnaja mladých fyzikov s 25 súťažiacimi sa uskutoční v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže v Bratislave v dňoch 2. až 5. apríla 2019.
     V stredu 10. apríla 2019, sa začne v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR v Omšení 21. ročník Olympiády ľudských práv s 54 účastníkmi.
     V dňoch 11. až 14. apríla 2019 sa bude konať jubilejný 60. ročník Fyzikálnej olympiády, ktorý privíta 27 najúspešnejších žiakov hneď v dvoch slovenských mestách. V Dome Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach sa uskutoční riešenie teoretickej časti a na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne budú súťažiaci riešiť experimentálne úlohy.
     Súčasne v tom istom čase 11. až 12. apríla 2019 sa v Študijnom a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre uskutoční 11. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kde si svoje vedomosti otestuje 24 súťažiacich.
     Celkovo 50 najlepších žiakov čaká na celoslovenské meranie síl v rámci 49. ročníka Olympiády z ruského jazyka, ktoré sa bude konať 16. až 17. apríla 2019 v Centre účelových zariadení v Bratislave.
     Koniec mesiaca patrí 53. ročníku Biologickej olympiády. Celoštátne kolo Biologickej olympiády z projektovej časti sa uskutoční 24. až 26. apríla v Centre účelových zariadení v Bratislave, kde si svoje sily a zručnosti otestuje 40 žiakov. Súčasne prebehne aj súťaženie žiakov v teoreticko-praktickej časti, a to na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
     V máji sú naplánované ďalšie celoštátne kolá olympiád. Súťažiaci si preveria svoje vedomosti z francúzskeho jazyka, techniky, dejepisu a geografie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku