Aplikácia § 19 až 23 zákona o športe v stanovách národných športových zväzov


V Bratislave, 12. januára 2017

Na základe ukončenia počiatočnej fázy kontrolnej činnosti posudzovania súladu stanov národných športových zväzov boli uskutočnené dve pracovné stretnutia k aplikácii ustanovení § 19 až 23 zákona o športe.

Pracovné stretnutia sa uskutočnili 10. a 11. januára 2017, ktorých sa zúčastnilo 66 zástupcov národných športových zväzov.

Na pracovnom stretnutí bola odprezentovaná aplikácia jednolivých ustanovení zákona o športe s odporúčaniami na upravenie stanov.

Prezentácia k pracovnému stretnutiu:
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku