Navigácia

Antidopingová problematika

V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti Ministerstva cestovného ruchu a športu v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o antidopingovej problematike: Peter Ivanovič

Štatút Komisie pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni a Komisie pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni

Zloženie Komisie pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni

Zápisnica_Komisia_zasadnutie_21.10.2021

Zápisnica_Komisia_zasadnutie_16.12.2021

Zloženie Komisie pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni

Zápisnica_Komisia na 2. stupni_zasadnutie_31.10.2023

 

Vzdelávanie študentov, profesionálnych športovcov a zdravotníckych pracovníkov

Publikácia Prevenciou proti dopingu projektu Vzdelávanie ako záväzok v stratégii boja proti dopingu - ECASFAD

Skočiť na začiatok stránky