Analýza údajov zo Správy SKU o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve

03.10.2019

     Slovenská komora učiteľov zverejnila správu o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve. V súvislosti s tým Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracoval analýzu a v priloženom materiáli overuje správnosť kľúčových zverejnených údajov a tvrdení.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku