Aktuálne informácie o súťažiach detí materských škôl, žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl

  • Zrušenie súťaží POZNAJ SLOVENSKÚ REČ a PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – SZÉP MAGYAR BESZÉD - šk. r. 2020/2021
  • Hnúšťanský akord 2019/2020
  • Slovensko, krajina v srdci Európy 2020
  • Detská dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2020“
  • Celoštátna súťaž Farebný svet – Coloriskeri luma
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku