Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA

Predpokladané termíny v danom roku v rezorte školstva:
Zverejnenie rozpisu dotácií na projekty VEGA: koniec marca
Zverejnenie výzvy: koniec marca
Hodnotenie nových žiadostí: máj/jún (I. kolo), október/november (II. kolo)
Zaslanie certifikátov skončených projektov: do konca júna
Podávanie aktualizácií: do polovice decembra
Podávanie finančných správ: do polovice januára nasledujúceho roku
Podávanie záverečných správ: do polovice januára nasledujúceho roku
 
 • Plán činností VEGA do konca roka 2017
 • Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2016
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2017
 • Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2016
 • Plán činností VEGA do konca 6. funkčného obdobia
 • Termíny podávania aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2016, finančných správ za rok 2015 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2015
 • Návrhy na nových členov komisií VEGA v 7. funkčnom období
 • Oznam o schválení dodatku č. 1 k štatútu a dodatku č. 6 k pravidlám VEGA
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2016
 • Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2015
 • Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015
 • Plán činností VEGA na rok 2015
 • Termíny podávania aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2015, finančných správ za rok 2014 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2014
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015
 • Schválenie dodatku č. 5 k pravidlám VEGA
 • Plán činností VEGA na rok 2014
 • Termíny podávania aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2014, finančných správ za rok 2013 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2013
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2014
 • Termíny podávania aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2013, finančných správ za rok 2012 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2012
 • Oznam pre vedúcich skončených projektov VEGA
 • Plán činností VEGA do konca roka 2012 a na rok 2013
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2013
 • Oznam o schválení dodatku č. 4 k pravidlám VEGA
 • Harmonogram činností VEGA do konca júna 2012
 • Návrhy na nových členov komisií VEGA v 6. funkčnom období
 • Termíny podávania aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2012, finančných správ za rok 2011 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2011
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2012
 • Termíny podávania aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2011, finančných správ za rok 2010 a záverečných správ končiacich projektov v roku 2010
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2011
 • Aktualizácia riešiteľských kolektívov, resp. pracovísk vedúcich projektov na rok 2010 a záverečné správy končiacich projektov v roku 2009
 • « 1 2 3 »
  Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku