» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA » Schválenie dodatku č. 8 k pravidlám VEGA

Schválenie dodatku č. 8 k pravidlám VEGA

Rozšírené predsedníctvo VEGA na svojom zasadnutí schválilo dodatok č. 8 k pravidlám VEGA.