Aktuálna ponuka pre lektorov a učiteľov slovenčiny v zahraničí

26.03.2014
     Momentálne na zahraničných vysokých školách pôsobí 22 našich lektorov slovenského jazyka a literatúry. Od budúceho akademického roka majú lektori otvorené dvere na vysoké školy vo Francúzsku, Maďarsku či Bielorusku. Rezort školstva vyhlásil výberové konania na obsadenie týchto miest. Záujemcovia sa môžu elektronicky prihlásiť do 4. apríla 2014.
     Základnou podmienkou je minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra alebo učiteľstvo akademických predmetov so špecializáciou na tento predmet. Uchádzači by takisto mali mať najmenej 3-ročnú pedagogickú prax (z toho minimálne 2 roky na vysokej škole s vyučovacím jazykom slovenským v priebehu posledných piatich rokov), ale aj praktické skúsenosti s výučbou a prezentáciou slovenčiny ako cudzieho jazyka.
     Rezort školstva vyhlásil taktiež výberové konanie na dve miesta učiteľov slovenského jazyka na ukrajinskej škole v Užhorode, jedno miesto v Slovenskom Komlóši a dvaja učitelia budú od budúceho školského roka pôsobiť aj na škole s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. Aj v tomto prípade je konečný termín podávania prihlášok určený na 4. apríla 2014.
     Záujemcovia musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa požiadaviek jednotlivých škôl, absolvovanú 1. atestáciu a najmenej 5 rokov pedagogickej praxe. Bližšie informácie o výberových konaniach sú zverejnené na https://lektoriucitelia.sk/.
     V aktuálnom akademickom roku pôsobí v zahraničí  22 vyslaných lektorov, a to v 15 krajinách sveta. Konkrétne v Bielorusku, Bulharsku, Číne, Francúzsku, Nemecku, Taliansku či na Ukrajine. Na základných a stredných školách v Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajine vyučuje v tomto školskom roku 12 vyslaných učiteľov.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku