Aktuality

Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 28. apríla 2020 Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v š…

Riaditelia stredných škôl môžu zverejniť kritériá na prijímacie konanie do 7. mája 2020

Riaditelia stredných škôl môžu zverejniť kritériá na prijímacie konanie do 7. mája 2020

     Až na 7. máj 2020 sa posunul termín na zverejnenie kritérií na prijímacie konanie na stredné školy. Podľa pôvodného plánu tak mali riaditelia stredných škôl urobiť do 28. apríla 2020.      …

Karanténne zariadenia pre reedukačné a diagnostické centrá

Karanténne zariadenia pre reedukačné a diagnostické centrá

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v úmysle napomôcť stabilizácii mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 vydáva dňa 28. apríla 2020 usmernenie k prevádzke špeciál…

Chemická olympiáda a projektová časť Biologickej olympiády sa uskutočnia dištančne

Chemická olympiáda a projektová časť Biologickej olympiády sa uskutočnia dištančne

     Slovenská komisia Chemickej olympiády v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila dištančné kolá Chemickej olympiády pre kat. B, C a D.      Súťažiaci si úlohy…

NÚCEM pripravil témy a zadania cvičných písomných maturitných prác pre stredoškolákov

NÚCEM pripravil témy a zadania cvičných písomných maturitných prác pre stredoškolákov

     V období hodnotenia výsledkov žiakov na konci školského roku pripravil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pre maturantov návrhy cvičných tém slohových písomných prác a es…

Vonkajšie športoviská sú už otvorené pre športovcov aj širokú verejnosť

Vonkajšie športoviská sú už otvorené pre športovcov aj širokú verejnosť

     Od dnešného dňa sa pre športovú obec, ale aj širokú verejnosť otvárajú vonkajšie športoviská. Vyplýva to z Usmernenia  k Opatreniu ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 vo veci prevádzky vonkajších športoví…

Európsky hackathon #EUvsVirus prispeje k inovatívnym riešeniam na boj s COVID-19

Európsky hackathon #EUvsVirus prispeje k inovatívnym riešeniam na boj s COVID-19

     Už dnes, ako aj počas celého víkendu bude Európska komisia hostiť celoeurópsky program #EUvsVirus hackathon pod záštitou Mariye Gabriel, komisárky pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a …

Ministerstvo školstva spustilo novú aplikáciu HybSaDoma.sk

Ministerstvo školstva spustilo novú aplikáciu HybSaDoma.sk

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojom portáli www.ucimenadialku.sk aplikáciu na pomoc učiteľom telesnej výchovy, inštruktorom pohybových aktivít a športovým tré…

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákon…

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákon…

Neformálna videokonferencia ministrov krajín EÚ zodpovedných za šport

Neformálna videokonferencia ministrov krajín EÚ zodpovedných za šport

     Videokonferencia ministrov členských krajín EÚ zodpovedných za šport sa uskutočnila 21. apríla 2020 pod vedením chorvátskeho predsedníctva Rady EÚ. Jej cieľom bola výmena informácií a zdieľani…

Múzeum špeciálneho školstva ponúka nové vzdelávacie programy

Múzeum špeciálneho školstva ponúka nové vzdelávacie programy

     Pohľad na svet sluchovo, zrakovo či inak znevýhodnených ponúka Múzeum špeciálneho školstva v Levoči v rámci nových vzdelávacích programov pre žiakov a študentov.      „Múzeum špeciálneho škol…

Prichádza k postupnému otváraniu športovísk

Prichádza k postupnému otváraniu športovísk

     Ústredný krízový štáb SR, ktorý zasadal dnes dopoludnia, poveril sekciu športu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby v spolupráci s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom vypra…

Aj slovenskí vedci majú prístup k novovytvorenému zdroju poznatkov o ochorení COVID-19

Aj slovenskí vedci majú prístup k novovytvorenému zdroju poznatkov o ochorení COVID-19

     Možnosti zapojenia sa do medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu ochorenia COVID-19, prístup do databáz i k „flash reportom“ o vyriešených štruktúrach. To všetko majú k dispozícii aj slov…

Rodičia chcú zmeny vo vzdelávaní

Rodičia chcú zmeny vo vzdelávaní

     Prerušenie vyučovania v školách si vyžiadalo viacero významných zmien vo výučbe i pri hodnotení žiakov. Ako tieto zmeny hodnotia rodičia? Čo hovoria na úpravu systému hodnotenia? Aj na tieto o…

V aprílovej vedeckej cukrárni sa pozornosť sústredila na vírusy

V aprílovej vedeckej cukrárni sa pozornosť sústredila na vírusy

     Aj keď bez publika, ale predsa sa aj tento mesiac konala populárno-vedecká prednáška v rámci už tradičnej Vedeckej cukrárne. Na tému Vírusy, vakcíny, imunita: Ako sa naše telo dokáže brániť pr…

Štátny tajomník Ľudovít Paulis diskutoval so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom Giertlom

Štátny tajomník Ľudovít Paulis diskutoval so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom Giertlom

      Téma otvoreného vládnutia bola obsahom stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre vedu a výskum Ľudovítom Paulisom so splnomocnencom vlády SR pre rozvo…

Slovenskí vedci a výskumníci získali z programu Horizont 2020 viac ako 100 miliónov eur

Slovenskí vedci a výskumníci získali z programu Horizont 2020 viac ako 100 miliónov eur

     Takmer 103 miliónov eur získali zatiaľ vedecké a výskumné organizácie zo Slovenska z hlavného programu EÚ na podporu vedy Horizont 2020. Celkovo sa do 389 projektov zapojilo v období rokov 201…

IUVENTA ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou aj v súčasnosti množstvo vzdelávacích aktivít

IUVENTA ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou aj v súčasnosti množstvo vzdelávacích aktivít

     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v období pandémie COVID-19 prispôsobuje potrebám svojej cieľovej skupiny a v najbližšom období ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou možn…

Múzeum špeciálneho školstva si pripomína 30 rokov existencie

Múzeum špeciálneho školstva si pripomína 30 rokov existencie

     Z historicko-dokumentačného strediska interaktívne múzeum. Takýto posun sa udial počas 30 rokov existencie Múzea špeciálneho školstva v Levoči, ktoré patrí pod Centrum vedecko-technických info…

#BeActiveAtHome - kampaň Európskej komisie

#BeActiveAtHome - kampaň Európskej komisie

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dáva do pozornosti iniciatívu Európskej komisie, ktorá má v čase pandémie koronavírusu za cieľ zachovať pohybovú aktivitu obyvateľov, ktorí sú …

CVTI SR spustilo pilotný projekt virtuálnych študovní

CVTI SR spustilo pilotný projekt virtuálnych študovní

     Viac ako 360-tisíc strán študijných a vedecko-výskumných titulov je už v súčasnosti dostupných cez takzvané virtuálne študovne. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ich pripravi…

Spolupráca rezortov školstva a vnútra pri riešení urgentných problémov diagnostických a reedukačných centier

Spolupráca rezortov školstva a vnútra pri riešení urgentných problémov diagnostických a reedukačných centier

     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová sa v týchto dňoch obrátila so žiadosťou o riešenie akútnej situácie diagnostických centier, reedukačných cent…

Zapojte sa do #EUvsVirus hackathonu!

Zapojte sa do #EUvsVirus hackathonu!

     Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi EÚ organizuje celoeurópsky online hackathon #EUvsVirus s cieľom spoločne zareagovať na krízu zapríčinenú epidémiou COVID-19.     Hackathon org…

Neformálna videokonferencia ministrov školstva k situácii v oblasti vzdelávania v súvislosti s pandémiou Covid-19

Neformálna videokonferencia ministrov školstva k situácii v oblasti vzdelávania v súvislosti s pandémiou Covid-19

     Z iniciatívy chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ sa včera uskutočnila druhá videokonferencia ministrov školstva k dôsledkom Covid-19 na vzdelávanie pod vedením ministerky Blaženky Divjak. Cho…

Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

     Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tý…

Tlak verejnosti si vyžaduje otvoriť diskusiu o presune kompetencií v školstve

Tlak verejnosti si vyžaduje otvoriť diskusiu o presune kompetencií v školstve

     Nové vedenie ministerstva školstva okamžite po nastúpení iniciovalo online stretnutie so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a združenia SK8. Zriaďovatelia, kraj…

Aprílová vedecká kaviareň CVTI SR bude na YouTube

Aprílová vedecká kaviareň CVTI SR bude na YouTube

     Bez publika ale s odpoveďami na otázky verenosti sa bude konať aprílová Vedecká kaviareň CVTI SR. Jej témou bude starnutie ľudského mozgu a vysielaná bude na YouTube kanáli CVTI SR - Veda v CE…

Ministri členských štátov EÚ zodpovední za výskum formou videokonferencie diskutovali o ďalšom postupe v čase pandémie

Ministri členských štátov EÚ zodpovední za výskum formou videokonferencie diskutovali o ďalšom postupe v čase pandémie

      Reakcia európskeho výskumu a inovácií  na súčasnú pandémiu spôsobenú novým koronavírusom bola témou včerajšej videokonferencie ministrov členských štátov EÚ zodpovedných za výskum. Slovenskú …

Zamestnanec Inštitútu vzdelávacej politiky je jedným z úspešných štipendistov Martina Filka

Zamestnanec Inštitútu vzdelávacej politiky je jedným z úspešných štipendistov Martina Filka

     O Štipendium Martina Filka je možné požiadať už len do konca mesiaca apríl. Vďaka nemu môžu slovenskí študenti z najlepších svetových univerzít získať pokrytie študijných nákladov počas maximá…

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku