Aktuality

Očkovanie ako cestu k udržaniu prezenčného vzdelávania podporujú aj traja najväčší cirkevní zriaďovatelia škôl

V rámci kampane „Za otvorené školy“ sa šéf rezortu školstva na výjazdovom rokovaní v Košiciach stretol aj s predstaviteľmi rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. „Veľmi si cením, …

Minister školstva Branislav Gröhling povzbudil ľudí k očkovaniu aj na východe Slovenska

Všetci chceme, aby sa žiaci vzdelávali v triedach so svojimi spolužiakmi. Preto je potrebné dosiahnuť kolektívnu imunitu. Od miery zaočkovanosti totiž závisí, v akom režime budú školy fungovať. …

Podcast: Konflikt na pracovisku

Schopnosť efektívne riešiť spory a drobné konflikty na pracovisku je kľúčovým faktorom na vytvorenie a udržanie dobrej tímovej spolupráce. Tá by mala byť základným pilierom každej fungujúcej organi…

Podcast: Bojím sa dať zaočkovať dieťa proti COVIDU, aby ma neodsúdilo okolie – čo s tým?

Opäť po týždni odpovedáme v podcaste Nahlas o deťoch na vaše otázky, týkajúce sa očkovania detí zo psychologického aspektu. Čo sa stane, keď sa rozhodne jeden rodič bez vedomia druhého dať dieťa za…

Vyhlásenie súťaží cvičných firiem 2021

Cvičná firma podporuje finančnú gramotnosť, ekonomické a právne vedomie mladých ľudí prostredníctvom podnikateľského vzdelávania, ktoré patrí k významným prioritám v SR  i v zahraničí.  Cieľom súť…

Už nielen knihovníci, ale aj digitálne zruční lektori

Digitálne vzdelávanie zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v inovatívnom vzdelávaní. Súčasná spolupráca s partnerskými verejnými k…

Zlatá medailistka na ministerstve školstva

Rodáčka z Nitry a členka Teamu Slovakia získala pre Slovensko na Hrách XXXII. olympiády v Tokiu zlatú medailu v trape žien. Vo finále zároveň trafila Rehák Štefečeková 43 z 50 terčov, čím stanovila…

Ministerstvo školstva predstavilo pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

„Snahou nás všetkých je, aby sa žiaci čo najviac vzdelávali v školách. V škole majú žiaci priamy kontakt s učiteľom aj rovesníkmi, budujú si sociálne vzťahy a je to to najlepšie prostredie pre ich …

Ministerstvo školstva spúšťa call centrum na podporu očkovania

„Chceme urobiť všetko preto, aby sa žiaci mohli vzdelávať v školách. Tam patria, tam majú najlepšie podmienky na vzdelávanie, majú kontakt s učiteľmi a rovesníkmi. Klasický režim výučby v škole je …

Digitálne knižnice, vlastné zariadenia, dostupné formáty. CVTI SR bolo súčasťou európskeho prieskumu o využívaní e-kníh

Slovenským zástupcom partnerského konzorcia je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Medzinárodný projekt EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netiz…

Štátny pedagogický ústav otvára vzdelávanie pre pedagógov, ktorí by mohli učiť rómsky jazyk na školách

Predmet rómsky jazyk a literatúra v slovenských základných a stredných školách aktuálne vyučujú siedmi pedagógovia. Podľa odhadov žije na Slovensku 440 tisíc Rómov, z ktorých nemalá časť používa ró…

Psychologička M. Horváthová: Prostredie sa odráža aj na prospechu detí

Prázdninový seriál o tom, ako prostredie vplýva na deti a na ich vývin, pokračuje rozhovorom s psychologičkou PhDr. Máriou Horváthovou, PhD, riaditeľkou Centra pedagogicko-psychologického poradenst…

Minister aj profesné školské organizácie poďakovali učiteľom a vyzvali aj ďalších, aby ešte zvážili možnosť dobrovoľného očkovania

Na Slovensku je počet zaočkovaných učiteľov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v školstve na úrovni 66 percent.  „Som veľmi rád, že zaočkovanosť v školstve je nad slovenským pri…

Svetový deň ľavákov

„Ľaváctvo je danosť. Rodičia by mali dieťaťu dovoliť, aby si samo vybralo, ktorou rukou bude písať a kresliť“ uviedla štátna tajomníčka Svetlana Síthová, povolaním špeciálna pedagogička.  V súča…

Branislav Gröhling: Očkovanie je jediný fungujúci nástroj, ktorý v rukách máme. Využime ho

Ministerská kampaň „Za otvorené školy“ pokračuje. Pripojili sa k nej zriaďovatelia škôl v Trenčíne a Žiline - predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, primátor mesta Trenčín Richa…

Svetlana Síthová: Otvorené školy znamenajú vyššiu pohodu v oblasti duševného zdravia

„O chvíľu sa začína nový školský rok a výsledok, ako ho zvládneme, si píšeme spoločne. Správanie každého jednotlivca ovplyvní fungovanie ostatných, vrátane miery zaočkovania. Fungovanie škôl potreb…

Hľadajú sa mladí ekologicky zmýšľajúci kreatívci

Pri príležitosti Svetového dňa potravín bola organizáciou FAO vyhlásená výtvarná súťaž pre deti a mládež vo veku od 5-19 rokov. Deti majú možnosť využiť svoju predstavivosť a vytvoriť plagát, ktorý…

B. Gröhling ocenil mladých ľudí, že dôverujú vede a využili očkovanie

Každý pedagóg, zamestnanec školy, žiak či študent, ale aj rodič môže prispieť k tomu, aby bola škola bezpečnejšia a aby prezenčná výučba prebiehala čo najdlhšie. Vyššia zaočkovanosť totiž napomôže …

Vymenili prázdninové leňošenie za školy – dnes sa spúšťajú Letné školy

Súčasťou tohtoročnej Letnej školy je povinná vzdelávacia zložka, ktorá musí byť v súlade so školským vzdelávacím programom a doplňujúcu časť zameranú na rozvoj zručností prostredníctvom voľnočasový…

Školáci majú veľký problém s držaním tela. Pediatrička Elena Prokopová odporúča prirodzený pohyb

Ďalším hosťom prázdninového seriálu rozhovorov o vplyve školského prostredia na vývin detí a vzdelávanie bola hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a do…

Ivan Husár: VOČAP je liekom na všetko

Na stretnutí pre prípravu voľnočasových poukazov sa okrem pracovníkov sekcie zúčastnili minister hospodárstva Richard Sulík a podpredseda školského výboru NR SR Radovan Sloboda. Predmetom rokovania…

B. Gröhling: Očkovanie je najlepšie riešenie, ktoré máme a verím, že tretiu vlnu spoločne zvládneme

„Ďakujem veľmi pekne všetkým zamestnancom v školstve, ktorí sa zaočkovali, keď sme ponúkali prioritné očkovanie učiteľov cez rezort školstva, alebo využili možnosť vakcinácie klasicky cez čakáreň,“…

Minister školstva spúšťa celoslovenskú kampaň – spolu so zriaďovateľmi škôl apeluje „Za otvorené školy“

Mesiac pred otvorením škôl je zaočkovanosť aspoň prvou dávkou vakcíny na úrovni približne 42% celkovej populácie. Minister školstva Branislav Gröhling preto vyrazil na turné po všetkých krajoch, ab…

Matematické talenty uspeli na medzinárodnej súťaži a odnášajú si dve strieborné a dve bronzové medaily

Medzinárodná matematická olympiáda (IMO), ktorá prebiehala 14. – 24. 7. 2021, sa tento rok konala už po 62-krát. Aj keď bol oficiálnym organizátorom mesto St. Petersburg, ani tento ročník neprebeho…

Ivan Husár: Prieskum domáceho záujmu o športy vykoná ministerstvo v lepšej kvalite

Členovia pracovnej skupiny ministerstva školstva prerokovali s dodávateľom technické detaily prieskumu a zároveň ho upozornili aj na možné kritické miesta, ktoré sa objavili pri zisťovaní informáci…

B. Gröhling: Ostáva mesiac pred otvorením škôl na zlepšenie miery zaočkovania

Miera zaočkovanosti na Slovensku sa postupne zlepšuje, no stále stúpa pomerne pomaly. „Vyššia miera zaočkovania zabezpečí lepší chod škôl. Zatiaľ je zaočkovanosť vyššia hlavne na západnom Slovensku…

Podcast: Ako pripraviť na školu budúceho prváčika?

V dnešnom Nahlas o deťoch sa budeme venovať podnetu našej poslucháčky Martiny. Prosí nás, aby sme sa venovali budúcim prváčikom. Najmä tomu, na čo sa pripraviť, ako im prechod zo škôlky uľahčiť, pr…

Výskumná agentúra vyhlásila druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania

Výzva je zameraná na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach, ktorými sú Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým oso…

Účasť na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde priniesla slovenským reprezentantom štyri bronzové a jednu striebornú medailu

Súťaže sa zúčastnilo 365 súťažiacich zo 76 krajín. Väčšina krajín bola zastúpená 5-členným družstvam žiakov stredných škôl a dvoch vedúcich. Slovenskú republiku reprezentovali študenti Jozef Csipes…

S. Síthová: Téma duševného zdravia nebola nikdy aktuálnejšia. Zriaďujeme expertnú skupinu

Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo tento mesiac Národnú linku na podporu duševného zdravia. „Veľmi oceňujem tento krok. Je veľmi dôležité nastaviť systém podpory pre ľudí, ktorí zažívali počas …

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku