Aktuality

 Metodicko-pedagogické centrum otvára funkčné vzdelávanie

Metodicko-pedagogické centrum otvára funkčné vzdelávanie

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) je podľa § 47 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne…

Gröhling: Plagiátorstvo riešime a budeme riešiť aj novým zákonom o vysokých školách

Gröhling: Plagiátorstvo riešime a budeme riešiť aj novým zákonom o vysokých školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje nový zákon o vysokých školách, v ktorom chce zohľadniť aj otázku riešenia plagiátorstva. „Prinesieme nový zákon, ktorý bude riešiť aj tút…

Ľ. Paulis: SAV stojí na prahu zmeny

Ľ. Paulis: SAV stojí na prahu zmeny

Slovenská akadémia vied (SAV) stojí na prahu zmeny. Vo svojom príhovore pri príležitosti udeľovania cien špičkovým slovenským vedcom to zdôraznil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskum…

Letná ponuka vzdelávacích podujatí 2020

Letná ponuka vzdelávacích podujatí 2020

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) pripravilo aj na obdobie letných mesiacov júl a august 2020 ponuku vzdelávacích podujatí pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. …

Zlepšovať sa a motivovať sa k ďalšiemu vzdelávaniu. To bol cieľ súťaže mladých programátorov PALMA junior

Zlepšovať sa a motivovať sa k ďalšiemu vzdelávaniu. To bol cieľ súťaže mladých programátorov PALMA junior

Rozvíjať algoritmické a logické myslenie, programátorské zručnosti, ale i estetické cítenie a vytvárať pozitívny vzťah k programovaniu. To je príležitosť, ktorú už tradične ponúka žiakom a študento…

VÚDPaP ponúka rady pre vyčerpaných rodičov aj učiteľov a školských psychológov

VÚDPaP ponúka rady pre vyčerpaných rodičov aj učiteľov a školských psychológov

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) podáva pomocnú ruku pri riešení krízových situácií. Rady ako ich zvládnuť sú venované žiakom aj učiteľom. Pozrite si o tejto téme viac …

Mladí fyzici si zmerali svoje sily na celoštátnom kole

Mladí fyzici si zmerali svoje sily na celoštátnom kole

Vedeli ste, že ceruzkou nakreslená čiara na papieri môže byť elektricky vodivá? Takouto, ale i rôznymi inými fyzikálnymi úlohami sa zaoberali študenti počas vedeckej diskusie na celoštátnom kole. D…

Odborníci z Nemecka a Estónska v online spojení s NÚCEM pri príprave overovania kriteriálnych testov

Odborníci z Nemecka a Estónska v online spojení s NÚCEM pri príprave overovania kriteriálnych testov

Odborníci na tvorbu testov sa zišli už po tretíkrát na workshope v Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v rámci projektu Vyvíjanie kriteriálnych testov pre primárne a nižšie s…

Mená víťazov ceny Preveda spoznáme netradičným spôsobom

Mená víťazov ceny Preveda spoznáme netradičným spôsobom

Už o pár dní sa dozvieme, kto si prevezme cenu Preveda. Vyhlásenie víťazných prác a udelenie tohto prestížneho ocenenia bude vyvrcholením XII. ročníka Konferencie Mladých Vedcov, ktorú organizuje O…

Digitálna transformácia je príležitosť. Reagujú na ňu aj učitelia

Digitálna transformácia je príležitosť. Reagujú na ňu aj učitelia

Aby sa dnešný absolvent uplatnil na trhu práce musí mať dobrý vedomostný základ. Poskytnúť mu ho môže iba také vzdelávanie, ktoré reaguje na súčasné trendy. O tom, akým spôsobom sa má výučba odzrka…

Minister školstva na svojej prvej zahraničnej návšteve debatoval s českým kolegom o stave školstva po koronakríze

Minister školstva na svojej prvej zahraničnej návšteve debatoval s českým kolegom o stave školstva po koronakríze

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling má za sebou prvú zahraničnú cestu. Po minulotýždňovej online diskusii mal možnosť v Prahe osobne debatovať s českým rezortným kolegom Ro…

Zistite, aké sú nové trendy vo vedeckých časopisoch vďaka webináru CVTI SR

Zistite, aké sú nové trendy vo vedeckých časopisoch vďaka webináru CVTI SR

Aký je prínos vedeckých časopisov pre vedu a výskum? Pomôcť zodpovedať túto otázku nám môžu rozličné nástroje na hodnotenie vedeckých magazínov. A práve na aktuálne trendy v tejto oblasti sa bližši…

B. Gröhling: Optimalizácia siete škôl je jednou z našich priorít

B. Gröhling: Optimalizácia siete škôl je jednou z našich priorít

Krajské samosprávy majú programy na zefektívnenie siete stredných škôl a ministerstvo školstva krajom v napĺňaní týchto programov pomôže. Vyplýva to zo záverov dnešného rokovania Združenia samosprá…

Hľadajú sa vedci v zahraničí s chuťou zlepšovať Slovensko

Hľadajú sa vedci v zahraničí s chuťou zlepšovať Slovensko

Krajania pôsobiaci v cudzine sa môžu zapojiť do databázy a pomôcť tak zlepšovať domáce vedeckovýskumné prostredie. Zapojiť slovenskú vedu do špičkových európskych programov na podporu vedy a výsku…

Vypočujte si prednášku od Inovátora roka. Pozná zbraň na čistenie životného prostredia

Vypočujte si prednášku od Inovátora roka. Pozná zbraň na čistenie životného prostredia

Prof. Ing. Ján Híveš, PhD. je čerstvým laureátom ocenenia Vedec roka SR 2019 v kategórii Inovátor roka. Je riaditeľom Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov Slovenskej technickej univ…

Ministerstvo školstva podporí šport sumou 1,7 milióna eur

Ministerstvo školstva podporí šport sumou 1,7 milióna eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí sumou 1,7 milióna eur významné medzinárodné športové podujatia a tiež podujatia pre deti a mládež. Záujemcovia o finančnú injekciu sa o fina…

M. Filipová: Naším cieľom je odstrániť segregáciu rómskych detí

M. Filipová: Naším cieľom je odstrániť segregáciu rómskych detí

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR intenzívne komunikuje s Európskou komisiou o odstraňovaní segregácie a diskriminácie rómskych detí, za ktoré hrozí Slovenskej republike žaloba. R…

Učitelia stredných a vysokých škôl budú diskutovať o digitálnej transformácii a jej budúcnosti

Učitelia stredných a vysokých škôl budú diskutovať o digitálnej transformácii a jej budúcnosti

Súčasný trend digitálnej transformácie je obrovskou príležitosťou. Absolventom dáva možnosť uplatniť sa v podmienkach aktuálneho trhu práce. Budúcnosť vzdelávania v tomto smere bude hlavnou témou p…

Pandémia zvýšila záujem o virtuálne študovne. Online prístup k e-knihám si obľúbili najmä študenti

Pandémia zvýšila záujem o virtuálne študovne. Online prístup k e-knihám si obľúbili najmä študenti

Jednoduchý prístup k dokumentom na podporu vzdelávania, vedy a výskumu a navyše v príjemnom používateľskom prostredí. To ponúka pilotný projekt virtuálnych študovní na aktuálne viac ako 400-tisíc s…

IUVENTA podpísala Memorandá o spolupráci s občianskymi združeniami Preventista a Outdoor Institute

IUVENTA podpísala Memorandá o spolupráci s občianskymi združeniami Preventista a Outdoor Institute

Prešli sme si všetci obdobím, počas ktorého sa väčšina našich aktivít presunula do virtuálneho online priestoru, a v súvislosti s touto skutočnosťou narástla potreba informovanosti o možných riziká…

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2019

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2019

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili tento rok 23. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technol…

Poznáte projekt interaktívnych domov poznania?

Poznáte projekt interaktívnych domov poznania?

V období, keď flexibilne prispôsobujeme a meníme edukačné postupy v súvislosti s opatreniami proti pandémii, chceme dať opäť do pozornosti výstupy národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove.…

PODCAST Ako komunikovať s deťmi o tragédii, ktorá sa stala vo Vrútkach?

PODCAST Ako komunikovať s deťmi o tragédii, ktorá sa stala vo Vrútkach?

Od tragédie vo Vrútkach prešlo už niekoľko dní, stále však v nás rezonuje veľa nepríjemných pocitov a otázok. Dospelí k nim pristupujú úplne iným spôsobom ako deti a žiaci.  Podľa psychologičky …

O výsledkoch merania PISA finančná gramotnosť a potrebe skvalitňovať vzdelávanie učiteľov rokovali odborníci

O výsledkoch merania PISA finančná gramotnosť a potrebe skvalitňovať vzdelávanie učiteľov rokovali odborníci

O výsledkoch už tretieho cyklu medzinárodného merania PISA v oblasti finančnej gramotnosti ako aj odporúčaniach pre kvalitnejšie vzdelávanie na školách rokovali na pracovnom stretnutí zástupcovia n…

Podpora pre projekty výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021

Podpora pre projekty výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organ…

Koronakríza bola pre školstvo výzva aj príležitosť, zhodli sa ministri školstva

Koronakríza bola pre školstvo výzva aj príležitosť, zhodli sa ministri školstva

Ako koronkríza ovplyvnila vzdelávanie, aké opatrenia boli v krízovej situácii účinné a čomu by mala byť v budúcnosti venovaná väčšia pozornosť? Otázkam školstva a vzdelávania v čase núdzového stavu…

Ste dizajnér? Využite šancu na spoluprácu prostredníctvom podujatia B2B

Ste dizajnér? Využite šancu na spoluprácu prostredníctvom podujatia B2B

Nemusíte vycestovať, a napriek tomu môžete stretnúť potenciálnych zahraničných partnerov, vďaka ktorým zhodnotíte svoje dizajnérske výrobky. Chystá sa B2B podujatie pre všetkých s nápadom z oblastí…

Keď v mestách nie je zelená len na semaforoch

Keď v mestách nie je zelená len na semaforoch

Nielen o zelenej infraštruktúre v našich i európskych mestách, ale i o tom, ako sa táto infraštruktúra tvorí či akú má pre mestá hodnotu povie viac Ing. Attila Tóth, PhD. v júnovej prednáške z cykl…

Ministerstvo školstva posilňuje linku pomoci, minister Gröhling navštívil dotknutých žiakov a pedagógov vo Vrútkach

Ministerstvo školstva posilňuje linku pomoci, minister Gröhling navštívil dotknutých žiakov a pedagógov vo Vrútkach

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ostro odsudzuje skutky násilia, ktoré sa dnes predpoludním udiali v Spojenej škole na ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach. Útočník, 22-ročný muž a…

Poznáme víťazov celoštátneho kola projektovej časti Biologickej olympiády

Poznáme víťazov celoštátneho kola projektovej časti Biologickej olympiády

Konferenčným online slávnostným vyhodnotením vyvrcholilo dňa 9. 6. 2020 celoštátne kolo projektovej časti 54. ročníka Biologickej olympiády, kategórií A, B a C, ktorého sa zúčastnilo 42 žiakov zákl…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku