Aktuality

B. Gröhling: Mali by sme veriť vedeckým faktom a odborným názorom a dôverovať očkovaniu

Rezort školstva robí všetko pre to, aby sa čo najdlhšie zachovalo prezenčné vyučovanie na školách. Ako minister školstva uviedol ešte pred začiatkom školského roka, školy sa už plošne z rozhodnutia…

Štátny tajomník I. Husár: Otvorili sme diskusiu o novej športovej infraštruktúre

„Máme spoločnú víziu vytvoriť a predložiť na rokovanie vlády viacročnú spoločnú predstavu výstavby športovej infraštruktúry na dlhé obdobie. Založená bude prioritne na projektoch pre športy, na kto…

Transformácia SAV prinesie transparentné pravidlá hospodárenia, ako aj silnejšie postavenie v Európskom výskumnom priestore

Proces transformácie SAV prinesie obdobné transparentné pravidlá hospodárenia aké už platia pre verejné vysoké školy na Slovensku. Posilní sa flexibilita verejných výskumných inštitúcií pre spolupr…

Národné centrum Europass Slovensko a Epale Slovensko opäť spoluorganizátori Lingvakvízu

Lingvakvíz je celoslovenský interaktívny jazykový kvíz, ktorý už po druhý raz preverí vedomosti súťažiacich v témach spojených s cudzími jazykmi a príbuznými témami na celonárodnej úrovni. Hlavn…

B. Gröhling predstavil opatrenia na podporu znevýhodnených žiakov

„Od nástupu na rezort bolo naším cieľom dobehnúť to, čo sa v školstve dlho zanedbávalo. Prvé financie z Plánu obnovy, ktoré čerpáme, sú v objeme 15 miliónov eur a sú zamerané hlavne na žiakov zo so…

Podcast: Zážitková pedagogika

V podcaste pre odborníkov ODBORNE NA SLOVÍČKO sme sa zaoberali témou zážitkovej pedagogiky a tým, akým spôsobom môžu jej prvky prinášať do školského prostredia odborní a pedagogickí zamestnanci. Pý…

Podcast: Majú sa rodičia báť inklúzie?

Mnohí sa nás pýtate na to, čo je to  vlastne inklúzia, keďže sa toto slovíčko veľmi často skloňuje hlavne v poslednej dobe. Treba sa jej báť? Odpovedať bude dnes psychológ Vladimír Dočkal z Výskumn…

Husár: Medzinárodný deň univerzitného športu je príležitosťou na upozornenie potreby zvýšenia pohybových aktivít a povedomí o zdravom životnom štýle

Medzinárodný deň univerzitného športu vyhlasuje UNESCO a Medzinárodná federácia univerzitného športu (FISU) od roku 2016. „Je to ideálna príležitosť na oslavu športu a zdravého životného štýlu. Zár…

Takmer polovica detí sa nestravuje v školskej jedálni - je čas prispôsobiť sa moderným stravovacím trendom

„Škola je prirodzeným prostredím, kde môžeme formovať zdravý životný štýl cez zdravé stravovanie našich detí,“ vysvetľuje minister školstva Branislav Gröhling. Prvým krokom je revízia materiálno s…

Digitálne technológie, inovatívne služby aj podpora knihovníctva. Verejné knižnice sú silným partnerom

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ich z pozície vedeckej knižnice v tejto súvislosti oslovilo, a dnes s nimi, ako so svojimi partnerskými verejnými knižnicami, aktívne rozbieha sp…

Vyhlásenie 17. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of…

Síthová: Urobili sme prvý krok reformy poradenského systému, spúšťame nový evidenčný systém EvuPP

Pre úspešné zabezpečenie reformy poradní je kľúčové zjednotiť zber a evidenciu údajov. Rezort školstva preto v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR spustilo do produkčného prostre…

S. Síthová: Aplikačná pomôcka je prvým krokom na efektívne zvládnutie vzdelávania u žiakov ohrozených školským neúspechom

Napriek klesajúcemu trendu žiakov, ktorí opakujú ročník, rezort školstva inicioval vznik komplexnej koncepcie na tri roky, ktorá systematickým postupom zníži opakovanie ročníka. „Naším cieľom je vy…

Očkovanie v stredných školách prišiel do Zvolena podporiť minister školstva Branislav Gröhling

Možnosť dostať vakcínu priamo v škole ponúka Banskobystrický kraj zamestnancom, žiakom aj ich rodinným príslušníkom. Snaží sa tak zabrániť tomu, aby sa opakoval scenár z druhej vlny pandémie, kedy …

Husár: Ministerstvo chce viac pohybu na školách, predstavuje nový koncept školského športu

„Žiaci trávia v škole značnú časť svojho života. Väčšinu z toho ale presedia v školskej lavici. Až pre jednu tretinu je telesná výchova jedinou pohybovou aktivitou. Prichádzame preto s novým koncep…

Celá Bratislava bude na nohách. #BeActive Night rozhýbe všetkých športových fanúšikov

O dva týždne je tu Európsky týždeň športu a spolu s ním aj jeho veľkolepé vyvrcholenie v Bratislave, v sobotu 25. septembra. Na #BeActive Night 2021 zažijete veľkolepú bubnovú show, špičkových slov…

Žiaci a žiačky budú mať možnosť vyjadrovať sa k pripravovaným zmenám vo vzdelávaní

„Pri príprave zmien vo vzdelávaní chceme posilniť aktívnu úlohu detí a mladých ľudí. Vytvárame preto stálu platformu – Žiacky poradný výbor, v rámci ktorej budeme mať možnosť naše zámery konzultova…

Tradičné prednášky odborníkov spojí tentokrát téma dopravy

Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) svoje tradičné prednášky pre širokú verejnosť - Veda v CENTRE tento rok obohatilo o samostatné série. Prezentácie odborníkov majú v tomto prípade je…

S. Síthová: Duševnú pohodu na Deň pozitívneho myslenia podporujeme pomôckou pre školy

Škola by mala byť bezpečným miestom, kde sa žiaci aj pedagógovia majú cítiť vypočutí a chránení. Pedagógovia môžu často poskytnúť včasnú intervenciu a detekciu v oblasti problémov duševného zdravia…

Strieborný medailista Jakub Grigar na ministerstve školstva

Člen Teamu Slovakia vystúpil na Hrách XXXII. olympiády v Tokiu ako prvý slovenský kajakár na strieborný medailový stupienok. „Jakub Grigar predviedol v Tokiu skvelý výkon, na ktorý môže byť hrdý on…

Týždeň dobrovoľníctva – 2 dobrovoľnícke dni v IUVENTA

Týždeň dobrovoľníctva pre IUVENTU ako inštitúciu znamená veľmi veľa. Každý rok sa zapájali a svojou trochou prispeli na pomoc iným organizáciám či inštitúciám. Tento rok sa kriticky pozreli na ich …

V Gruzínsku vybojovali zlaté medaily. Úspešní fyzici navštívili rezort školstva

Naši stredoškoláci sa dokázali prebojovať až do finále, čo je za posledné roky náš najväčší úspech. Slovensko získalo aj prestížne ocenenie pre najúspešnejšiu súťažiacu turnaja, ktoré si prevzala k…

Akreditované inovačné vzdelávanie, ktoré Vám pomôže s návratom do škôl a prípravou na maturitné ročníky

“Pociťujem zlepšenie vzťahov a otvorenosť zo strany žiakov, čo nám uľahčuje našu spoluprácu“, vyjadril sa absolvent vzdelávania z banskobystrického kraja, Mgr. Jaroslav Augustín. V rámci vzdeláv…

Svetový deň prvej pomoci - Buď hrdinom v prvej pomoci vo svojej škole či komunite

Slovenský Červený kríž (SČK) už dlhé desaťročia približuje prvú pomoc deťom v materských školách a žiakom i študentom základných a stredných škôl. Spolu s dobrovoľníkmi SČK a učiteľmi zabezpečuje p…

Podpora pre projekty výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organ…

15. jubilejná medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

Podujatie sa konalo v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na medzinárodnej konferencii bola prezentovaná analýza stavu školských knižníc v Slovenskej republike za rok 2020, národné a me…

S. Síthová: Dyslexia žiakov nie je hanba, cestou je viac času na úlohy či preferovanie ústneho skúšania

Deti s dyslexiou majú ťažkosti si zapamätať tvar písmena, ťažko ich spájajú do slabík a slabiky do slov. Učenie im komplikuje aj oslabená sluchová a vizuálna pamäť. Namáhavé čítanie ich rýchlejšie …

Akademický a podnikateľský sektor si budú opäť „povedomejší“

„Pre rok 2021 sme ako hlavný motív podujatia zvolili pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní. Termín, ktor…

Vyhlásenie súťaže „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“

Kategórie:  Súťaž prebieha v štyroch kategóriách:  1.    Výtvarná kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok výtvarného charakteru, napr. maľba, koláž, komiks. Online …

Ukáž svoj talent a kreativitu na celoslovenských súťažiach a vyhraj zaujímavé ceny

Ekoposter - celoslovenská súťaž vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov základných škôl, žiakov gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ v školskom roku 2021/2022 Vyhlasovateľ: Ministerstvo š…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku