Aktuality

Gymnázium A. Kmeťa v Banskej Štiavnici oslavuje 100 rokov od svojho vzniku

Gymnázium A. Kmeťa v Banskej Štiavnici oslavuje 100 rokov od svojho vzniku

     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa v piatok 11. októbra 2019 uskutočnilo Slávnostné zasadnutie pedagogickej rady Gymnázia Andre…

Zástupcu Slovenska zvolili za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež

Zástupcu Slovenska zvolili za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež

     Riaditeľ odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Hromada bol dnes zvolený za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež spadajúceho pod Radu Európy. Do tej…

Oslavy 70. výročia založenia Strednej odbornej školy v Pruskom

Oslavy 70. výročia založenia Strednej odbornej školy v Pruskom

     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa dňa 10. októbra 2019 zúčastnila na oslavách 70. výročia založenia Strednej odbornej školy v Pruskom. Pod…

Rezort školstva zverejnil metodickú pomôcku pre žiadateľov o NFP

Rezort školstva zverejnil metodickú pomôcku pre žiadateľov o NFP

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom síd…

Zelený vzdelávací fond opäť podporí výchovno-vzdelávacie projekty zamerané na ochranu životného prostredia

Zelený vzdelávací fond opäť podporí výchovno-vzdelávacie projekty zamerané na ochranu životného prostredia

     Dnes bola otvorená v poradí už 3. výzva na podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu. O finančný príspevok na svoje projekty sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie či záujmo…

Štátny tajomník Peter Krajňák na pracovnej ceste v Belehrade

Štátny tajomník Peter Krajňák na pracovnej ceste v Belehrade

     S cieľom úspešne zdieľať skúsenosti a prehĺbiť možnosti budúcej spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy (SVE) sa 7. – 9. októbra 2019 uskutočnila v Belehrade 4. minister…

Slovensko-česká konferencia o vzdelávaní dospelých s nízkou kvalifikáciou

Slovensko-česká konferencia o vzdelávaní dospelých s nízkou kvalifikáciou

     Slovensko eviduje cca 170-tisíc nezamestnaných, z čoho takmer 60-tisíc má najnižšiu úroveň vzdelania. Podobný počet nízko kvalifikovaných osôb je mimo evidencie úradov práce. Dá sa nájsť spôso…

Diskusné semináre pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov

Diskusné semináre pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov

     Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v mesiacoch september a október 2019 realizuje vo všetkých regionálnych a detašovaných pracoviskách diskusné semináre pre vedúcich pedagogických zamestnanco…

Oslavy storočnice Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci

Oslavy storočnice Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci

     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa 1. októbra 2019 uskutočnili oslavy 100. výročia najstaršieho slovenského gymnázia pôsobiaceh…

Na UK v Bratislave otvorili 60. akademický rok Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov

Na UK v Bratislave otvorili 60. akademický rok Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov

     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na slávnostnom otvorení 60. akademického roka Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a kraja…

Európska značka pre jazyky 2019

Európska značka pre jazyky 2019

     Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zorganizovala v hoteli Loft Bratislava slávnostnú cer…

NÚCEM pokračuje v medzinárodnej spolupráci s Nemeckom a Estónskom pri tvorbe overovacích testov

NÚCEM pokračuje v medzinárodnej spolupráci s Nemeckom a Estónskom pri tvorbe overovacích testov

     V dňoch 25. – 27. septembra 2019 zorganizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v spolupráci so zahraničnými partnermi z Nemecka (Universität Stuttgart) a Estónska (inšt…

Termín uzávierky výberových konaní do orgánov Slovenskej akreditačnej agentúry sa blíži

Termín uzávierky výberových konaní do orgánov Slovenskej akreditačnej agentúry sa blíži

     Už len do polovice októbra majú uchádzači možnosť zasielať prihlášky v rámci výberových konaní do orgánov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ).      Ministerstvo škols…

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala s ruskou delegáciou o spolupráci v oblasti vzdelávania

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala s ruskou delegáciou o spolupráci v oblasti vzdelávania

      V piatok 4. októbra 2019 prijala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová na pôde rezortu ruskú delegáciu vedenú riaditeľkou federálnej agentúry Ro…

Analýza údajov zo Správy SKU o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve

Analýza údajov zo Správy SKU o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve

     Slovenská komora učiteľov zverejnila správu o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve. V súvislosti s tým Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) Ministerstva školstv…

Držím ti miesto – analýza kapacít materských škôl

Držím ti miesto – analýza kapacít materských škôl

     V školskom roku 2018/2019 materské školy navštevovalo 84% 5-ročných detí. Po analýze existujúcich kapacít a zohľadnení možnosti „migrácie škôlkarov“ do najbližších obcí a využití prostriedkov …

Štátny tajomník Peter Krajňák v Spojenej škole internátnej v Levoči

Štátny tajomník Peter Krajňák v Spojenej škole internátnej v Levoči

     Otvorenie obnovených priestorov v Spojenej škole internátnej v Levoči aj za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa uskutočnilo v pondelok …

Opäť sú tu štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby

Opäť sú tu štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby

     Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, absolventi umeleckých vysokých škôl, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu opäť uchádzať o štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby (D…

Slovenská technická univerzita uspela so svojím teamingovým projektom

Slovenská technická univerzita uspela so svojím teamingovým projektom

     Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave je ďalšou univerzitou, ktorej sa podarilo získať výskumný grant na realizáciu svojho teamingového projektu. Dopytovo - orientovaný projekt s n…

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku

     Návšteva Vzdelávacieho centra pre slovenské deti v Írsku v Dubline bola ďalším bodom programu pracovnej cesty štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmann…

Štátny tajomník Peter Krajňák sa zúčastnil na druhom Európskom samite o vzdelávaní v Bruseli

Štátny tajomník Peter Krajňák sa zúčastnil na druhom Európskom samite o vzdelávaní v Bruseli

     Celkovo 18 ministrov a štátnych tajomníkov členských štátov EÚ, 160 učiteľov i množstvo hostí z radov odbornej verejnosti sa včera zúčastnilo v Bruseli na druhom Európskom samite o vzdelávaní.…

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila pracovne Írsko

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová navštívila pracovne Írsko

     Otvorenie investičného seminára i stretnutia s partnermi venujúcimi sa oblasti vzdelávania na legislatívnej a exekutívnej úrovni boli na programe pracovnej cesty štátnej tajomníčky Ministerstv…

Slovenskí a poľskí odborníci diskutovali o udalostiach roku 1989

Slovenskí a poľskí odborníci diskutovali o udalostiach roku 1989

      Rok 1989 ako jeden z najvýznamnejších rokov našej i stredoeurópskej novodobej histórie bol témou slovensko-poľskej vedeckej konferencie, ktorá sa konala na pôde Poľského inštitútu v Bratislav…

Celkovo 557 stredných škôl dostalo tento týždeň údaje o pridanej hodnote vo vzdelávaní – 20 škôl je dlhodobo nadpriemerných

Celkovo 557 stredných škôl dostalo tento týždeň údaje o pridanej hodnote vo vzdelávaní – 20 škôl je dlhodobo nadpriemerných

     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po piatykrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem výsle…

Ukončenie pilotnej fázy projektu Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

Ukončenie pilotnej fázy projektu Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

     V Liptovskom Mikuláši sa konala konferencia, ktorou Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu SR uzatvorila pilotnú fázu projektu Europe Goes Local na Slovensku. Aktivity na národn…

Európsky týždeň odborných zručností 2019 bol úspešne otvorený

Európsky týždeň odborných zručností 2019 bol úspešne otvorený

     V Bratislave sa konala konferencia s názvom Budúcnosť vzdelávania pre trh práce, ktorú organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a …

Tri celoslovenské súťaže pre deti a žiakov

Tri celoslovenské súťaže pre deti a žiakov

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s mestom Trstená vyhlasuje tri  celoslovenské súťaže - EKOPOSTER 2019, PRAMIENOK 2019 a VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU 2019.      …

Štipendiá na štúdium a výskum v Rakúsku

Štipendiá na štúdium a výskum v Rakúsku

     Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied sa opäť môžu uchádzať o štipend…

V Paríži o podpore vzdelávania slovenských detí v západnej Európe

V Paríži o podpore vzdelávania slovenských detí v západnej Európe

     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal v sobotu 21. septembra ďakovný list a pamätnú medailu ŠPÚ riaditeľke  Slovenskej školy a škôlky PETIT SLAVIK pri Slovenskej katol…

Stredoškoláci môžu získať sociálne štipendium vo výške až 48 eur mesačne

Stredoškoláci môžu získať sociálne štipendium vo výške až 48 eur mesačne

     Na sumu 47,98 eura vzrástla v tomto školskom roku maximálna výška štipendia pre stredoškolákov z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo ich príjem nepresahuje životné minimum. Úprav…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku