Aktuality

Podcast: Ako si poradiť s detskými úzkosťami?

Vypočujte si ďalší diel podcastu Nahlas o deťoch.  „Nedávno som riešila úzkosti dieťaťa, ktorého obaja rodičia sú zdravotníci. Hoci sa doma snažia o COVIDE nehovoriť, dieťa má také nočné desy, ž…

V balíku jesenných e-testovaní nájdu školy aj test z čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia

NÚCEM pripravil pre základné školy v období od 11. októbra do 12. novembra 2021 v systéme e-Test elektronické testy z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry,…

Majstrovstvá Slovenska vo floristike sa zavŕšili výnimočnými úspechmi najlepších stredoškolákov v Piešťanoch

28. ročník súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou VICTORIA REGIA 2021 sa uskutočnil 23.septembra. Pred 12 rokmi sa súťaž zaradila do systému súťaží stredných škôl v odborných…

Webinár: Celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (eui)

Webinár sa uskutoční on-line prostredníctvom platformy Zoom dňa 13. októbra 2021 od 15.00 hod. do 16.00 hod. (CET). Sprevádzať a odpovedať na otázky budú výskumníčka Európskeho univerzitného inš…

Štipendiá na štúdium a bádanie v Rusku

Vďaka týmto štipendiám môžu občania Slovenska absolvovať v Ruskej federácii celé bakalárske štúdium, celé magisterské štúdium, celé štúdium v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-…

Podcast: Prechod z prezenčnej výučby do online prostredia počas pandémie

Témou rozhovoru bol „prechod“ z prezenčnej výučby do online prostredia počas pandémie COVID. Moderátorom tretej časti je Mgr. Peter Maľa, PhD., Ambasádor EPALE Slovensko a lektor Asociácie lektorov…

Slovensko na EuroSkills 2021 v tvrdej konkurencii obstálo na výbornú

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)  v spolupráci s odbornými expertami z hospodárskej praxe na základe ich výborných výsledkov nominoval osem mladých súťažiacich.  Slovensko v odbore m…

Výsledky Monitoringu NÚCEM 2021: Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov

Výsledky žiakov v teste z MATEMATIKY Žiaci reprezentatívnej vzorky dosiahli v teste z matematiky priemernú úspešnosť 56,4 %. Žiaci osemročných gymnázií boli významne úspešnejší (76,0 %) v por…

Štátny tajomník Paulis: Novovzniknutá Rada pre európsku vednú politiku bude koordinovať výskum na Slovensku

Jedným z výsledkov tohto stretnutia bude zriadenie Rady pre európsku vednú politiku. Tá bude poradným orgánom ministerstva školstva a na starosti bude mať koordináciu a začleňovanie Európskeho výsk…

Odborná literatúra o našich tradíciách, živote predkov a kultúre regiónov dostala digitálnu podobu

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), v rámci európskeho projektu EODOPEN, digitalizovalo a sprístupnilo diela Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. …

Štátny tajomník I. Husár: Školský šport potrebuje moderné výzvy. Patrí medzi ne aj Pohár ministra školstva či emócie po zdolaní prekážkovej dráhy Ocelot

„Vyšlo to na jednotku. Ministerstvo školstva po desiatkach rokov stagnovania školského športu prináša žiakom moderné výzvy, emócie a zábavu. Nadšenie detí a ich pedagógov sa nedalo prehliadnuť,“ op…

15. ročník Grand Prix Chimique 2021

Grand Prix Chimique je medzinárodná súťaž študentov odborných škôl so zameraním na štúdium chémie. Nadväzuje na národné výberové kolá - na Slovensku celoštátne kolo Chemickej olympiády. Organizátor…

LIVE Stream: Z juniora šampión

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je ponúknuť rodičom, mladým športovcom a trénerom úspešné príbehy z praxe, ktoré im môžu pomôcť zorientovať sa na ceste k pódiovým umiestneniam. Moderátorkou po…

Korektná vedecká práca v praxi. Diskutujte o téme vedeckej integrity

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spoločne so Slovenskou technickou univerzitou (STU) pripravilo konferenciu kde sa vedecká integrita stane kľúčovým termínom spoločných diskusií. …

Štátny tajomník Paulis: Plne podporujeme diverzifikáciu vysokých škôl

„Už v minulom školskom roku, sme na ministerstve pripravili zmenu metodiky financovania, ktorá vo väčšej miere zohľadňuje intenzitu tvorivej činnosti na vysokých školách. V ďalšom kroku pripravujem…

Využite informácie vo svoj prospech. Využite ponuku európskeho výskumného priestoru

Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravuje podujatia s praktickými radami aj reakciami úspešných.   Aj naša veda a výskum je súčasťou …

Podcast: Extrémy vo výchove detí – Kedy robíme pre deti dosť a kedy až príliš veľa?

Do slovenských kín prišiel dokument Každá minúta života, ktorý rozvíril diskusie o tom, kedy robíme pre deti dosť a kedy až príliš veľa. „Ako detský psychológ som vo filme vnímala Miška ako veľmi s…

Druhý ročník hry LingvaKvíz sa začína práve dnes, čaká Vás v ňom veľa zábavy a zaujímavých poznatkov o jazykoch

LingvaKvíz je určený študentom stredných a vysokých škôl na celom Slovensku a každému, kto sa o tieto témy zaujíma. Do tohto jednoducho hrateľného kvízu sa po registrácii môžu hráči bezplatne zapoj…

Novela školského zákona otvorí cestu pre potrebné zmeny v obsahu a formách vzdelávania

Vládou navrhovaný model štátneho vzdelávacieho programu umožní rozložiť učivo základnej školy do viacročných cyklov. Ciele a obsah vzdelávania predpísané ministerstvom školstva sa tak nebudú viazať…

B. Gröhling: Chceme pomôcť rodičom a deťom, aby mali dostupné doučovanie v školách

Po úspešnom projekte Spolu múdrejší 1 ministerstvo školstva pokračuje v podpore doučovania žiakov aj v tomto školskom roku. Kým v predchádzajúcom období sa do doučovania zapojilo 471 škôl, tento ro…

Štipendiá DAAD na štúdium a výskum v Nemecku

DAAD poskytuje štipendiá na študijné, výskumné a umelecké pobyty a na letné jazykové kurzy. Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl, výskumné štipendiá doktorandom, postd…

Máli sa vám interaktivita a zážitkovosť? So správnymi súradnicami k nim pridáte aj pátranie a dobrodružstvo

Pátračov a zvedavcov aktuálne čakajú aj v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Svoju „kešku“ nájdu už aj tu.  Interaktívne Múzeum špeciálneho školstva našlo opäť spôsob ako sa u nich dozvedieť n…

B. Gröhling: Zabezpečíme 17 500 žiakom účasť v školských kluboch detí

Cieľom rezortu je podporiť žiakov zo znevýhodneného prostredia v celodennom vzdelávaní a v poobedňajších vzdelávacích aktivitách po škole. „Prvé financie z Plánu obnovy sú zamerané hlavne na žia…

Svetlana Síthová: Špeciálne školstvo je pre nás prioritou

„Špeciálne základné školy pre žiakov vyžadujúcich si intenzívny individuálny prístup zostanú zachované,“ hovorí štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svet…

Zážitkové centrum vedy Aurelium

Tam, kde platí Komenského učenie hrou, v Zážitkovom centre vedy Aurelium (ZCV Aurelium), Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) už teraz čakajú na študentské experimenty a ilustračné vi…

Program podujatia Európsky deň jazykov online 2021 a registrácia na workshopy

Podujatie sa bude konať v dňoch 29. a 30. septembra 2021 a program každého dňa podujatia je rozdelený na dve sekcie: streamované prezentácie (prezentácie pre žiakov) + (prezentácie pre učiteľ…

Štartuje najväčšie športové podujatie v Európe – Európsky týždeň športu 2021

Európsky týždeň športu (ETŠ) oslavuje svoj siedmy ročník a aj tento rok sa koná od 23. do 30. septembra 2021. Nápad Európskej komisie podporiť ľudí k aktívnemu pohybu prostredníctvom hesla #BeActiv…

Pilotná fáza medzinárodného výskumu OECD PIAAC je úspešne ukončená

,,Naším cieľom bolo osloviť 3 200 náhodne vybratých domácností tvoriacich reprezentatívnu vzorku. Rozhovory s vyškolenými opytovateľmi mohli absolvovať občania vo veku od 16 do 65 rokov. Pre objekt…

Nový videoprojekt od IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pomôže mladým ľuďom pripraviť sa na zamestnanie

Z reprezentatívneho výskumu medzi stredoškolákmi, ktorý IUVENTA realizovala na jar tohto roku vyplýva, že až 41,1% respondentov sa obáva, že si nebude môcť nájsť kvalitnú prácu v mieste svojho bydl…

Oceňovanie žiakov a študentov pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Návrhy na ocenenie pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva môžu predložiť subjekty určené podľa spomínanej smernice prostredníctvom elektronického formulára https://denstudentstva.iedu.sk/ …

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku