Aktuality

art_typ=1
sport
- Tlačové správy - Ministerstvo

Zákon o športe – odpovede na najčastejšie otázky

K TRANSPARENTNOSTI PROCESOV A KOMUNIKÁCIE SO ŠPORTOVÝM HNUTÍM V priebehu prípravy novely zákona o športe boli so všetkými národnými športovými zväzmi (ďalej „NŠZ“) a národnými športovými organiz…
20201307_msvvssr_03714306
- Tlačové správy - Ministerstvo

Zber údajov o voľných kapacitách na základných školách

V dotazníku zisťujeme voľné kapacity v existujúcich triedach a tiež priestorové možnosti na potenciálny vznik nových  tried. Tieto údaje zbierame za účelom monitorovania naplnenosti škôl a zabezpeč…
P1081524
- Tlačové správy - Ministerstvo

Superfinále 2023: Explózia zážitkov, emócií a radosti z pohybu

„Obrovská vďaka patrí všetkým učiteľom a učiteľkám, ktoré venovali svoj čas a energiu príprave svojich žiakov a súťaženiu počas celého školského roka od školských kôl, cez okresné, krajské až sem n…
logo NIVAM
- Tlačové správy - Ministerstvo, Organizácie ministerstva

Testovanie 9 2023

Testovanie 9 2023 sa 22. marca 2023 konalo z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 23. marca 2023 z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra na šk…
3
- Tlačové správy - Ministerstvo

SLOVENSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY SA PREZENTOVALI NA NAJVÄČŠOM VEĽTRHU

Podujatie bolo určené najmä na nadväzovanie a rozvíjanie vzťahov medzi slovenskými vysokými školami a ich partnermi v zahraničí, podporu mobilít študentov, zamestnancov vysokých škôl a vedcov. Štát…
Skočiť na začiatok stránky