Aktuality

Štátny tajomník Peter Krajňák sa zúčastnil stretnutia ministrov školstva Rady Európy v Paríži

Štátny tajomník Peter Krajňák sa zúčastnil stretnutia ministrov školstva Rady Európy v Paríži

     V utorok 26. novembra 2019 sa v Paríži uskutočnila konferencia ministrov školstva členských krajín Rady Európy. Slovenskú republiku na zasadnutiach zastupoval štátny tajomník Peter Krajňák. …

Ministerstvo školstva neodporúča účasť žiakov na premietaní filmu „Kto je ďalší?“

Ministerstvo školstva neodporúča účasť žiakov na premietaní filmu „Kto je ďalší?“

    V súvislosti s premietaním filmu Kto je ďalší? Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odoslalo riaditeľom základných a stredných škôl usmernenie.      V usmernení sa uvádza, že vzhľ…

Do Digitálnej koalície sa zapojil aj ŠPÚ

Do Digitálnej koalície sa zapojil aj ŠPÚ

     Najstaršia vedecko-výskumná inštitúcia v oblasti školstva a pedagogického výskumu na Slovensku vstúpila do Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania. Memorandum nových členov aj so…

Dotazníkový prieskum venovaný účasti slovenských organizácií v európskom programe H2020

Dotazníkový prieskum venovaný účasti slovenských organizácií v európskom programe H2020

     Centrum vedecko-technických informácií SR, ako hostiteľská inštitúcia Kancelárie Národných kontaktných bodov pre Horizont 2020, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a š…

Infodeň Spoznajme sa navzájom – 1. ročník programu Škola bez nenávisti

Infodeň Spoznajme sa navzájom – 1. ročník programu Škola bez nenávisti

     V Bratislave sa 25. novembra 2019 stretli účastníci 1. ročníka programu Škola bez nenávisti s cieľom navzájom sa viac spoznať a odovzdať si jeho hlavné posolstvo a obsah programu. IUVENTA – Sl…

Školské knižnice už poznajú svojho absolútneho víťaza

Školské knižnice už poznajú svojho absolútneho víťaza

     Absolútnym víťazom 15. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice spomedzi 187 školských knižníc v základných a stredných školách sa stala Stredná odborná šk…

V Banskej Bystrici sa konal odborný seminár o podpore šancí dospelých s nízkym stupňom vzdelania

V Banskej Bystrici sa konal odborný seminár o podpore šancí dospelých s nízkym stupňom vzdelania

     Dňa 20. novembra 2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnil odborný seminár s názvom „Ako vytvárať a podporovať šance dospelých s nízkym stupňom vzdelania?“ Na seminári na zúčastnilo takmer 60 odbo…

Záver novembra bude na UPJŠ v Košiciach patriť ďalšiemu ročníku úspešnej Školy používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia SFEL2019

Záver novembra bude na UPJŠ v Košiciach patriť ďalšiemu ročníku úspešnej Školy používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia SFEL2019

     Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR a European XFEL v Hamburgu organizuje Školu používateľo…

Gymnázium B. S. Timravy v Lučenci víťazom česko-slovenskej dejepisnej súťaže študentov gymnázií

Gymnázium B. S. Timravy v Lučenci víťazom česko-slovenskej dejepisnej súťaže študentov gymnázií

      Vo štvrtok 21. novembra 2019 sa v  českom Chebe konalo finále Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR, na ktorom sa zúčastnila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šp…

Športovci, ktorí porušili antidopingové pravidlá, budú mať väčšie práva

Športovci, ktorí porušili antidopingové pravidlá, budú mať väčšie práva

     Viac práv pre športovcov, rýchly a spravodlivý proces a dôraznejšie vzdelávanie športovcov. Tieto prevratné zmeny priniesol kongres Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) v Katoviciach. Väčši…

IUVENTA pomôže zmapovať situáciu nezamestnaných mladých ľudí z vidieckych oblastí

IUVENTA pomôže zmapovať situáciu nezamestnaných mladých ľudí z vidieckych oblastí

     Spolu 21 európskych krajín sa zapojilo do rozsiahleho projektu zameraného na zmapovanie situácie nezamestnaných mladých ľudí vo vidieckych oblastiach. Projekt sa realizuje v rámci programu EÚ …

Ministerka školstva ocenila tridsať úspešných žiakov a študentov

Ministerka školstva ocenila tridsať úspešných žiakov a študentov

         Už viac ako 20 rokov pri príležitosti Dňa študentov odovzdáva ministerstvo školstva Pamätné listy sv. Gorazda - najvyššie rezortné ocenenie pre žiakov a študentov. Zlatí medailisti z domác…

Spolupráca s Českom v oblasti odborného vzdelávania a celoživotného vzdelávania sa ešte prehĺbi

Spolupráca s Českom v oblasti odborného vzdelávania a celoživotného vzdelávania sa ešte prehĺbi

     Užšie prepojenie odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania medzi Českou republikou a Slovenskou republikou je realitou. V dňoch 20. až 22. novembra 2019 sa v Prahe koná II. …

Inšpirácie pre prírodovedné vzdelávanie na 10. ročníku Murgašových dní

Inšpirácie pre prírodovedné vzdelávanie na 10. ročníku Murgašových dní

      Už jubilejný 10. ročník Murgašových dní sa konal v tomto roku v Lučenci. Tradičné  stretnutie učiteľov zamerané na inovácie a obsahovú integráciu vo vzdelávacej oblasti človek a príroda sa ko…

Ministerka Martina Lubyová si na pôde ZŠ v Plaveckom Štvrtku pripomenula 30. výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa

Ministerka Martina Lubyová si na pôde ZŠ v Plaveckom Štvrtku pripomenula 30. výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa

     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová navštívila dnes pri príležitosti Svetového dňa detí a 30. výročia prijatia Dohovoru o právach dieťaťa Základnú školu v Plaveckom …

Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

     Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich angažovanosti a samostatnosti by preto vo všeobecnosti mala byť koordinovaná na miestnej úrov…

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcie

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová si pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcie

      V piatok 15. novembra 2019 sa v Primaciálnom Paláci v Bratislave za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej, ako aj podpredsedu Európskej…

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na zasadnutí Stredoškolského parlamentu v Trenčíne

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na zasadnutí Stredoškolského parlamentu v Trenčíne

     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku sa v piatok 15. novembra 2019 v Tr…

Až 350 slovenčinárov sa na workshopoch venovalo analýze maturitných testov a hodnoteniu písomných slohových prác

Až 350 slovenčinárov sa na workshopoch venovalo analýze maturitných testov a hodnoteniu písomných slohových prác

     Od 21. októbra do 7. novembra 2019 sa celkom 350 učiteľov slovenského jazyka a literatúry z celého Slovenska zúčastnilo workshopov zameraných na analyzovanie a hodnotenie maturitných testov. W…

Školenie učiteľov na tému Vzdelávanie o utečencoch

Školenie učiteľov na tému Vzdelávanie o utečencoch

     Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa uskutočnilo vzdelávanie učiteľov pracujúcich s deťmi so štatútom azylanta. Podujatie zorganizova…

V stredu bude prebiehať na základných školách Testovanie 5 2019

V stredu bude prebiehať na základných školách Testovanie 5 2019

     V stredu 20. novembra 2019 sa na základných školách uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Žiaci budú testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, resp. maďarské…

Na 40. Generálnej konferencii UNESCO v Paríži mal svoje aktívne zastúpenie aj rezort školstva

Na 40. Generálnej konferencii UNESCO v Paríži mal svoje aktívne zastúpenie aj rezort školstva

     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa ako oficiálna zástupkyňa vedúcej slovenskej delegácie zúčastnila dňa 12. 11. 2019 na otvorení 40. Generálnej konferencii UNESCO a následne dňa 13. 11. 20…

Riaditeľ ŠPÚ odovzdal ocenenia za celoživotný prínos pre psychológiu a pedagogiku profesorom Damiánovi Kováčovi a Zdeňkovi Obdržálkovi

Riaditeľ ŠPÚ odovzdal ocenenia za celoživotný prínos pre psychológiu a pedagogiku profesorom Damiánovi Kováčovi a Zdeňkovi Obdržálkovi

     Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady a Redakčnej rady vedeckého časopisu Pedagogická revue si od riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu a hlavného redaktora Pedagogickej revue Ľudovíta Hajd…

V rámci informačnej kampane Erasmus+ pre vysoké školy bola v Bratislave predstavená iniciatíva Európske univerzity

V rámci informačnej kampane Erasmus+ pre vysoké školy bola v Bratislave predstavená iniciatíva Európske univerzity

     SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci so SLORD – Styčnou kanceláriou pre výskum a vývoj v Bruseli, Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli a …

Školy opäť využívali počítače na jesenné e-testovania

Školy opäť využívali počítače na jesenné e-testovania

     Celkom 552 základných a stredných škôl otestovalo začiatkom tohto školského roka svojich žiakov vo vstupných školských e-testovaniach prostredníctvom systému e-Test. Zároveň si začiatkom novem…

V Bruseli sa konalo historicky prvé spoločné zasadnutie Rady pre finančné záležitosti a Rady pre vzdelávanie

V Bruseli sa konalo historicky prvé spoločné zasadnutie Rady pre finančné záležitosti a Rady pre vzdelávanie

     Štátna tajomníčka MŠVVŠ SR Oľga Nachtmannová sa spolu s ministrom financií SR Ladislavom Kamenickým zúčastnili na historicky prvom spoločnom zasadnutí Rady pre vzdelávanie (EYCS) a Rady pre fi…

Štátny tajomník pre šport na 5. svetovej konferencii o dopingu v poľských Katoviciach

Štátny tajomník pre šport na 5. svetovej konferencii o dopingu v poľských Katoviciach

      Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport Jozefa Gönciho sa minulý týždeň uskutočnilo v poľských Katoviciach otvorenie 5. svetovej konferencie o …

V Bratislave odovzdali tohtoročné Ceny za vedu a techniku

V Bratislave odovzdali tohtoročné Ceny za vedu a techniku

     Z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej si včera prevzali vedci a výskumníci Ceny za vedu a techniku 2019. Slávnostne vyhlásenie výsledkov bolo vyvrcholením celos…

Odborný seminár o podpore dospelých s nízkym stupňom vzdelania

Odborný seminár o podpore dospelých s nízkym stupňom vzdelania

     Pod názvom "Ako vytvárať a podporovať šance dospelých s nízkym stupňom vzdelania?" sa 20. novembra 2019 v Banskej Bystrici uskutoční odborný seminár, ktorý organizuje Štátny inštitút odborného…

V ŠPÚ zasadala nadrezortná pracovná skupina pre celoživotné vzdelávanie pedagógov ZŠ a SŠ v oblasti záležitostí EÚ

V ŠPÚ zasadala nadrezortná pracovná skupina pre celoživotné vzdelávanie pedagógov ZŠ a SŠ v oblasti záležitostí EÚ

     V Štátnom pedagogickom ústave sa stretli na pracovnom rokovaní členovia nadrezortnej pracovnej skupiny pre celoživotné vzdelávanie pedagógov základných a stredných škôl v oblasti záležitostí E…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku