Aktuality

Na Slovensku historicky po prvý raz zasadol Žiacky poradný výbor. Hlas žiakov a žiačok bude počuť aj pri pripravovaných zmenách vo vzdelávaní

Stretnutie Žiackeho poradné výboru (ŽPV) v stredu 13. októbra oficiálne otvoril generálny riaditeľ IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže Peter Lenčo. Mladým sa v úvode prihovoril aj Jozef Miškolc…

Najzanietenejší fanúšikovia vesmíru spomedzi učiteľov a študentov sú už v Dubaji na EXPO 2020

Poprední svetovo uznávaní odborníci z NASA či SpaceX, najnovšie technológie, vynálezy a vesmírne zaujímavosti. To všetko na jednom mieste ponúka „vesmírny týždeň“ počas EXPO Dubaj. Jeho súčasťou sú…

Záložku do knihy si chce znovu darovať takmer 120-tisíc slovenských a českých rovesníkov

Mladší žiaci z 1100 slovenských a českých škôl vyrábajú záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí a s využitím rozmanitých techník na tému Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní a z…

Z predmetových olympiád až k prijatiu k prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila prvý ročník Slávnostného vyhodnotenia medzinárodných olympiád a postupových súťaží (ďalej MPOPS), ktorý bol spojení s prijatím u prezidentky Zuzany Č…

Ivan Husár: Podľa prieskumu je najobľúbenejším športom Slovákov cyklistika

Na Slovensku sú najsledovanejšími športami - ľadový hokej, futbal a lyžovanie. Šport, ktorý je sledovaný s najväčšou intenzitou (niekoľkokrát za týždeň) je však futbal. Obyvatelia Slovenska sa najč…

Štátna tajomníčka S. Síthová: Dvojzmenná prevádzka škôl v 21. storočí je nemysliteľná

Okrem stratégie minimalizovania opakovania ročníka, podpory duševného zdravia v školách či začleňovania detí a žiakov so špeciálno-výchovnými potrebami do škôl, odborný tím štátnej tajomníčky Svetl…

10. ročník IT Fitness Testu bol rekordný, zapojilo sa doň takmer 45-tisíc ľudí

Verziu testu pre stredné a vysoké školy počas certifikovaného testovania vyplnilo 27 436 respondentov (v roku 2020 13 649), priemerná úspešnosť predstavuje 40,18 % (2020 – 61,65 %). Učiteľky a učit…

COINTT 2021: Aby prepojenie akademického prostredia a podnikateľov nebolo len symbolické

V utorok 19. októbra sa začína druhý ročník podujatia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) 2021 Hlavných aktérov spája práve preto, aby vzájomne podporili transfer technológií.   …

„Vesmírny týždeň“ v rámci EXPO Dubaj je otvorený

Expo Dubaj je prvou svetovou výstavou, ktorá sa koná v regióne Blízkeho Východu, Afriky a Ázie, a zároveň je prvou v arabskom svete. Hlavná téma Expo Dubaj „Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnost…

Medzinárodný deň bielej palice

Ako sa nevidiaci učia čítať, ako sa pohybujú a orientujú v neznámom priestore či slepecká skladacia 5-dielna palica z konca 20. storočia. To všetko je možné nájsť v Múzeu špeciálneho školstva v Lev…

Siedmy ročník Európskeho týždňa športu v týždni od 23. do 30. septembra rozhýbal vyše 60-tisíc ľudí po celom Slovensku

Organizátori podujatí v rámci ETŠ na Slovensku mali možnosť registrovať svoje podujatia a stať sa oficiálnou súčasťou celoeurópskej iniciatívy Európskej komisie. Jej hlavnou myšlienkou je motivovať…

Odborná konferencia NŠC na tému Dlhodobá športová príprava mládeže

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je skvalitniť dlhodobú športovú prípravu mládeže v SR a podporiť implementáciu tohto konceptu do športového prostredia na Slovensku. Koncept dlhodobej športovej…

Návrhy na členov predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja je možné zasielať do 25. októbra 2021

Predsedníctvo agentúry je rozhodujúcim koncepčným a strategickým orgánom Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Činnosti predsedníctva agentúry sú špecifikované v § 14 ods. 2 zákona č. 172/2005 Z. z…

Podcast: Mediálna gramotnosť na Slovensku

V piatej časti rozhovorov EPALE Slovensko sme sa zamerali na tému mediálnej gramotnosti. Pozvanie prijala dlhoročná skúsená novinárka Marie Stracenská, ktorá dnes pôsobí ako lektorka, konzultantka …

Podcast: Škola ako komunita

V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o téme Škola ako komunita.  V podcaste chápeme komunitu v školskom prostredí, ako priestor pre tvorbu hlbokých prepojení jednotlivcov na úrovni komunikácie a …

Podcast: Ako nestratiť dieťa na sociálnej sieti?

Prečo sú sociálne siete medzi našimi deťmi také populárne a ako im môžeme rozumieť my – rodičia? Počúvajte náš dnešný podcast Nahlas o deťoch. Ako nestratiť dieťa na sociálnej sieti? Výskumný…

Do školského kola Technickej olympiády sa zapojilo o tretinu viac škôl ako minulý rok

Počas minulého školského roka sa aj napriek nepriaznivej situácii podarilo uskutočniť všetky olympiády na všetkých úrovniach. Skúsenosti z realizácie týchto predmetových olympiád a postupových súťa…

Október je v znamení kybernetickej bezpečnosti. Škoda, že iba jeden mesiac

Kybernetické útoky sú v súčasnosti najrýchlejšie rastúcim typom kriminálnej činnosti v globálnom meradle. Podvodníci v kybernetickom priestore dlhodobo zneužívajú dôverčivosť, nevzdelanosť alebo pr…

Excelentne znamená aj eticky. K pilierom korektnej vedeckej práce pribudol národný dokument

Výskumné ústavy, vysoké školy, grantové agentúry, ale aj súkromné výskumné inštitúcie majú všetky svoje výskumné aktivity vykonávať v súlade so správnou vedeckou praxou. Rovnako všetky porušenia te…

Prihláste sa na pokročilé školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Pracujete v škole, alebo spolupracujete so školami, ktoré majú v žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia? Záleží Vám na tom, aby všetky deti dostali rovnakú šancu na férový prístup a plno…

Internet vecí – učebnica nie len pre stredné školy. Jej vydanie podporili IT firmy

Medzí hlavné ciele národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie patrí inovácia obsahu vzdelávania. Pre vyučovanie informatiky, matematiky, prírodných vied a vybraných IKT predmetov…

Mesačník Trendy v odbornom vzdelávaní

Komunikuje o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností, s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. Septembrové číslo sa venuje najmä súťažiam žiakov stredných odborný…

Dlhodobá športová príprava mládeže - odborná konferencia

Konferencia bude formou live streamu s možnosťou interakcie prostredníctvom komentárov. Program: 9:55 – úvodné slovo, otvorenie konferencie 10.00 – 10.30 Mgr. Peter Lopata, PhD., vedúci odd…

Slovensko potrebuje zručných remeselníkov a odborne vyučených pracovníkov. Stredné školy sa prezentovali na Dni župných škôl

„Posledných tridsať rokov bolo stredné odborné školstvo na vedľajšej koľaji. Pritom dopyt po absolventoch týchto škôl je veľmi veľký. V Bratislavskom kraji chýbajú napríklad strojní mechanici, tech…

PODCAST: Vzdelávanie žien v IT sektore

Hlavnou témou rozhovoru je vzdelávanie dospelých žien v IT sektore. Moderátorkou tejto časti bola Monika Drinková, koordinátorka NSS EPALE Slovensko. Pozvanie na rozhovor prijala Petra Kotuliaková,…

Fórum inklúzie v športe je prvým krokom na otvorenie diskusie o riešeniach pre zdravotne znevýhodnených

„Myslím si, že aj pri posledných paralympijských hrách v Tokiu si Slovensko všimlo, že medzi sebou máme mimoriadne talentovaných športovcov so zdravotným znevýhodnením. 11 medailí z tohto podujatia…

S. Síthová: Do škôl poputuje 5-tisíc digitálnych bezkontaktných teplomerov

Slovenská republika darovala Taiwanu 160-tisíc dávok vakcíny od spoločnosti Astra Zeneca. Taiwan Slovensku zasa venoval v čase vrcholiacej pandémie 700-tisíc rúšok a najnovšie aj 5-tisíc digitálnyc…

Branislav Gröhling sa stretol s českým ministrom školstva Robertom Plagom

Prvé aj posledné kroky vo funkcii českého ministra školstva Roberta Plagu tradične mierili na Slovensko. Pár dní pred českými parlamentnými voľbami ho prijal  na ministerskej pôde jeho rezortný kol…

Celoslovenská súťaž „ IPM STUDENT AWARD 2021“ má víťazov

Odborný a organizačný gestor IPM SOLUTIONS, s.r.o. vyhodnotil v dvoch kategóriách troch najlepších súťažiacim, ktorí uspeli spomedzi siedmich zapojených žiakov . Prvé miesto získal Benjamín Vajd…

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a českých organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizá…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku