Aktuality

Víkendová žatva úspešných výsledkov pre Národné športové centrum priniesla aj miestenky na Olympijské hry v Tokiu

Antalya 4. júna (TASR) - Slovenská lukostrelkyňa a členka NŠC Denisa Baránková získala miestenku na OH do Tokia. Paríž 4. 6. 2021 (TASR) - Slovenský boxer a člen NŠC Andrej Csemez si vybojoval m…

Predstavte svoj projekt so spoločenským dopadom a získajte propagačnú podporu

Aktuálna výzva prepája sociálnych podnikateľov s  klasickými podnikateľmi a je súčasťou medzinárodného projektu zameraného na sociálne podnikanie, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických inform…

Očkovanie učiteľov pokračuje. Do miest sú vysielané očkovacie tímy

„Chceme byť pripravení na nový školský rok, preto robíme všetky opatrenia, aby sme vytvorili bezpečné prostredie a minimalizovali možnosť zatvárania škôl. Aj kvôli tomu sme v predchádzajúcich mesia…

V druhom polroku sa zapojilo do e-testovania vedomostí a zručností až 35 900 žiakov základných a stredných škôl

Žiaci základných a stredných škôl vyplnili v uvedenom období vyše 26 650 elektronických testov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a cudzích jazykov. Do ja…

Národné športové centrum sa zapojilo do cyklodňa ministerstva školstva a priblížilo históriu populárnej cyklistiky

Iniciatíva „Do práce na bicykli“, ku ktorej sa pridalo aj NŠC, si pochvaľovali nielen zamestnanci. Medzi účastníkmi bolo možné vidieť aj známych športovcov ako športovú gymnastku Barboru Mokošovú…

Cyklodeň na ministerstve

Záver týždňa na ministerstve školstva patril zdravému pohybu. Do práce totiž desiatky zamestnancov, vrátane štátnych tajomníkov, dorazili na bicykloch. „Cyklistická doprava je nielen zdraviu prospe…

Gröhling: Ideme modernizovať triedy a školy, záujem má až 1800 škôl

„Popri zmenách obsahu vzdelávania, na ktorých pracujeme a ktorých cieľom, je, aby sa žiaci neučili iba memorovať, ale aj prepájať poznatky a využívať ich v živote, chceme zlepšiť aj vnútorné vybave…

B. Gröhling: Pracujeme na riešení testovania tak, aby boli letné tábory pre všetky deti

Šéf rezortu školstva v uplynulých troch dňoch navštívil školy v Želiezovciach, Šahách, Dolnej Strehovej, Čebovciach, Veľkom Krtíši, Modrom Kameni aj v Lučenci. Práve v poslednom meste spolu primáto…

Európsky parlament a Rada EÚ nanovo zadefinovali program Erasmus+, ktorý je kľúčový pre rozvoj kvalitného vzdelávania

Prijaté nariadenie plynulo nadväzuje a zachováva integrovanú povahu predchádzajúceho programu. Program Erasmus+ 2021 – 2027 bude v projektoch presadzovať štyri horizontálne priority: inklúziu, digi…

Pozvánka na webinár Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike

Cieľom webinára je ozrejmiť: migračnú situáciu krajiny v kontexte európskej a globálnej celosvetovej mobility; základnú terminológiu migračnej problematiky; akulturačné procesy migrantov …

Stredoškolská konferencia spojená s prezentáciou najúspešnejších odborných prác mladých talentov

Autori odborných prác budú na konferencii, ktorá sa uskutoční 22. júna 2021 od 9:00 do 13:00, prezentovať výsledky vlastných projektov Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Prostredníctvom onl…

Konferencia Quo Vadis finančná gramotnosť?

Prostredníctvom príspevkov od zaujímavých rečníkov sa zamyslíme nad finančnou gramotnosťou na Slovensku a jej smerovaním. Snahu začať monitorovať finančnú gramotnosť pätnásťročných žiakov vyvolala …

IT Fitness Test 2021 prekonal hranicu 20 000 respondentov rekordne rýchlo

IT Fitness Test 2021 dnes prekonal hranicu 20-tisíc riešiteľov. Táto méta bola zdolaná v rekordne rýchlom čase,  v porovnaní s minulým rokom sa ju podarilo prekonať o mesiac skôr. Priebežné štatist…

Podpora pre projekty výskumu a vývoja v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“

Hlavným zámerom výzvy PP H-EUROPE 2021 je stimulovať účasť slovenských organizácií výskumu a vývoja v rámci programu Európskej únie pre výskum a inovácie na roky 2021 až 2027 - Horizon Europe. Cieľ…

Napredujte vo svojom sociálnom podnikaní. Aktuálne získate hodnotné informácie bezplatne

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), v rámci projektu CE RESPONSIBLE chystá sériu dvoch bezplatných online webinárov. „Účastníkom predstavíme sociálne podnikania v kontexte aktuá…

Nadaní geografi si zmerali sily v Celoštátnom kole Geografickej olympiády

Vedomostný test preveril nadobudnuté poznatky súťažiacich napríklad o Africkom kontinente, či o ostrovnom štáte Island. Analytické myslenie významným spôsobom napomohlo súťažiacim k čo najlepšiemu …

Ministri pripravili darček pre všetky deti

Dve ministerstvá sa spojili, aby prekvapili každé dieťa na Slovensku. Spoločne s troma štátnymi umeleckými inštitúciami pripravili online projekciu svojich predstavení a moderovaných koncertov. Tie…

Rezort školstva vyhlásil výzvu na podporu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl

Cieľom výzvy je umožniť vysokým školám zabezpečiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom podpory ich vnútorných systémov zabezpečovania kvality v súlade so zákonom o zabezpečovaní kval…

Skvalitnite svoju inštitúciu. Zapojte sa do webinára "Vzájomné hodnotenie vo vzdelávaní dospelých"

Metóda vzájomného hodnotenia kvality je alternatívou k iným systémom zabezpečovania kvality, ktoré sú primárne určené pre firemné/podnikateľské prostredie (ISO 9000, EFQM, a.i.). Jej podstatou je h…

Národné Centrum Europass Slovensko spustilo sériu workshopov

Cieľom štyridsaťpäť či deväťdesiatminútových workshopov pre žiakov končiacich ročníkov v Bratislave a v Košiciach, bolo sprostredkovanie informácií, zvýšenie povedomia o platforme www.europass.eu, …

B. Gröhling: Opätovne spúšťame očkovanie zamestnancov škôl

Po februárových a marcových termínoch, kedy sa zaočkovalo viac ako 50-tisíc učiteľov a zamestnancov škôl sa opätovne otvára možnosť prednostného očkovania.  „Evidujeme ľudí, ktorí nemali tú možnosť…

Podpísanie memoranda medzi MPC a SPŠE je potvrdením pokračovania úspešnej spolupráce

Generálny riaditeľ Metodicko-pedagogického centra  prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. a riaditeľka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici 16 v Bratislave Ing. Iveta Šafránková …

Testovanie 9 prebehne na reprezentatívnej vzorke

Ministerstvo školstva prehodnotilo efektívnosť celoplošného testovania deviatakov a nahrádza ho testovaním na reprezentatívnej vzorke. „Touto cestou chceme odsledovať stav vedomostí žiakov po dišta…

Ministerstvo školstva pokračuje v premene Slovenskej akadémie vied

Vláda SR dnes schválila dva návrhy zákonov z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – novelu zákona o Slovenskej akadémii vied a novelu zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. „Tie…

Workshop pre učiteľov zameraný na mediálnu gramotnosť žiakov a prevenciu nenávistných prejavov v on-line priestore

Zameranie workshopu Ako môžeme čeliť útokom v on-line prostredí a ako k tomu viesť mladých ľudí? Akú úlohu zohráva mediálna gramotnosť v boji proti nenávisti a falošným správam vo virtuálno…

Štátny tajomník pre šport I. Husár sa stretol s prvým slovenským víťazom grandslamového turnaja

Rezort školstva vďaka uvoľneniu pandemických opatrení privítal, po lyžiarke Petre Vlhovej, ďalšieho úspešného športovca. Filip Polášek tento rok vyhral so svojím kolegom z Chorvátska, Ivanom Dodigo…

Bratislavské kontraktačné dni cvičných firiem

Hlavným organizátorom Bratislavských kontraktačných dní, ktoré budú prebiehať 26. až 27. mája je cvičná firma BeastFit z Obchodnej akadémie Nevädzova v Bratislave s predmetom podnikania zameraným n…

„Zelené prednášky“ pokračujú. Novou témou je hmyz

Centrum vedecko-technických informácií  SR (CVTI SR) pokračuje v prednáškach Veda v CENTRE. Konkrétne sérii prednášok zameraných na životné prostredie.   Biologické invázie predstavujú čoraz väč…

Webinár k mediálnej gramotnosti a kritickému mysleniu pre učiteľov a učiteľky materských škôl

Uvedené témy sú prepojené s rozvíjaním kritického myslenia a mediálnej gramotnosti detí v predškolskom veku. Webinár sa realizuje v nadväznosti na metodickú príručku Mediálna výchova v materských š…

Vzdelávanie školského manažmentu

Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblasti implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry v školskom vzdelávacom programe, prostredníctvom toho podporovať interk…

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku