Aktuality

Festivalom vedy a techniky AMAVET sa dnes začína celoslovenský Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2021

Na dnešnom podujatí sa zúčastňujú zástupcovia organizátorov TVT na Slovensku 2021, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Róbert Ševčík, predsed…

ŠIOV a EPALE spoluorganizujú Týždeň celoživotného učenia 2021

Týždeň celoživotného učenia upozorňuje na význam celoživotného učenia sa a snaží sa túto myšlienku priblížiť širokej verejnosti. Záujemcovia môžu navštíviť prednášky, modelové hodiny, workshopy a d…

TVT 2021: Štartuje 24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

Krajské kolá Festivalu AMAVET sa konali v októbri, z ktorých najúspešnejší súťažiaci postúpili na celoslovenské finále súťaže mladých vedátorov. FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET, ktorý otvára TÝŽ…

Ivan Husár: Emmin veľký potenciál som videl už pred rokom

Emma zvíťazila v jubilejnom 30. ročníku ankety Atlét roka ako štvrtá žena v histórii. Pred 21-ročnou Nitriankou to dokázali len tri ženy: prvou bola kladivárka Martina Hrašnová v roku 2009, za ňou …

Týždeň vedy a techniky na Slovensku: Tematické prednášky v CVTI SR budú o srdci a oxytocíne

Tematické prednášky Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) patria už tradične medzi hlavné podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktoré pre vás organizuje Národné centru…

Posily pre učiteľov a žiakov: Vyše 930 asistentov a pomáhajúcich profesií, 300 digitálnych koordinátorov či 340 pomocných vychovávateľov

Rezort školstva predlžuje projekt Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov o ďalší školský rok. Vďaka úsporám z eurofondov v objeme 16,6 milióna eur bude tak aj v školskom roku 2022/2023 pôsobi…

Podcast na tému Age management

Ďalšia časť rozhovorov a podcastov EPALE Slovensko je venovaná téme age managementu. Viac o tejto téme sa dozviete od zakladateľky Slovenskej asociácie age managementu Ilony Hegerovej, ktorá realiz…

Pozvánka na workshop pre učiteľov zameraný na mediálnu gramotnosť žiakov a prevenciu nenávistných prejavov v online priestore

Dátum a čas workshopu: 26. november 2021 (piatok), 9:30 – 12:30 Zameranie workshopu Ako môžeme čeliť útokom v on-line prostredí a ako k tomu viesť mladých ľudí? Akú úlohu zohráva mediáln…

B. Gröhling: Vzdelávanie učiteľov budú robiť učitelia a riaditelia z praxe, nie úradníci

„Vzdelávanie učiteľov sa dlhodobo zanedbávalo. Považujeme ho však za nevyhnuté pre reformy. Práve s reformou obsahu vzdelávania vzniká priestor na zlepšenie vzdelávania učiteľov a na to, aby sme sa…

Druhá etapa doučovania ukázala, že žiaci si potrebujú najviac posilniť vedomosti zo slovenčiny či matematiky

Ministerstvo školstva už na jar tohto roka finančne podporovalo doučovanie na všetkých 471 školách, ktoré o to požiadali, vo výške 1,5 milióna eur v predchádzajúcom projekte. V tomto školskom roku …

S. Síthová: Inkluzívne vzdelávanie čaká výrazná podpora

Inkluzívne vzdelávanie, teda vzdelávanie žiakov s ohľadom na ich rôznorodé potreby, je po prvýkrát ukotvené v zákone. Z filozofie, kedy na škole izolovane pracuje jeden zamestnanec s jedným žiakom …

Ôsma konferencia zmluvných strán Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe

V tomto roku sa zasadnutie uskutočnilo v hybridnej forme, prezenčne a virtuálne, z dôvodu pretrvávajúcich celosvetových protipandemických opatrení. Za Slovenskú republiku bola na zasadnutí prítomná…

Európska Komisia robí program Erasmus+ a Európsky zbor solidarity inkluzívnejšími

Vďaka prijatému rámcu inkluzívnych opatrení dáva Komisia silný impulz na zlepšenie spravodlivého zaobchádzania a inklúzie v európskom vzdelávacom priestore, a plní tak prísľub ukotvený v prvej zása…

LIVE Stream NŠC: Duálna kariéra športovcov

Cieľom vzdelávacej aktivity je ponúknuť rodičom, mladým športovcom a trénerom úspešné príbehy športovcov, ktorí zvládli štúdium a aj vrcholový šport. Zároveň prezentovať školy a odborníkov, ktorí…

Podcast: Galérie vo vzdelávaní dospelých, kam sa uberá vzdelávanie dospelých?

Siedma časť rozhovorov a podcastov EPALE Slovensko je venovaná téme vzdelávania dospelých v galériách. Moderátorom tohto rozhovoru je Mgr. Peter Maľa, PhD., Ambasádor EPALE Slovensko a lektor Asoci…

Týždeň vedy a techniky opäť prinesie výnimočné podujatia, bude hlavne online

Keďže sa TVT koná počas tretej vlny pandémie koronavírusu, aj tentokrát sa forma prispôsobuje situácii. Väčšina podujatí bude preto opäť prebiehať online, takže ich môžete sledovať aj z pohodlia sv…

B. Gröhling: Neberme deťom možnosť učiť sa v škole – buďme cez sviatky zodpovední

Vďaka vysokej zaočkovanosti zamestnancov škôl, skrátenej karanténe, ako aj vďaka tomu, že plošné zatváranie škôl neprebieha a zatvárajú sa iba individuálne triedy, sa zatiaľ darí školy udržať v bez…

Do online školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zapojilo takmer 1000 základných škôl

Po Technickej olympiáde pre druhý stupeň ZŠ sa v piatok 15. 10. 2021 uskutočnilo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa registrovalo 992 škôl, v ktorých odsú…

Ľ. Paulis: EXPO 2020 potvrdilo, že vesmírny výskum má pre Slovensko obrovský potenciál

Vo vesmírnej oblasti je dnes na Slovensku aktívnych viac než štyridsať firiem. Vesmírna priemyselná sféra sa neustále rozrastá, posilňuje sa spolupráca medzi akademickým a priemyselným odvetvím a r…

Reforma obsahu vzdelávania: Prehnané memorovanie skončí, žiaci budú pripravení do života

Dlho požadované zmeny v učive zo strany rodičov aj učiteľov sa stávajú realitou. Nový obsah vzdelávania tvorí približne 300 učiteľov, odborníkov z praxe aj akademikov. Spoločne pracujú na novom mod…

Seminár Hovorme o kvalite OVP podnietil diskusiu

Seminár sa uskutočnil v rámci projektu QUANTUM – Quality Networks promoting the relevance and efficacy of VET provisions (Erasmus+), ktorý realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (Úsek celo…

B. Gröhling: Reforma prinesie kvalitnejšie, atraktívnejšie a otvorenejšie vysoké školy

„Parlament aktuálne schválil 3 kľúčové zákony pre reformu základných a stredných škôl. Všetci však dlhodobo vnímame, že reformy nutne potrebuje aj vysoké školstvo na Slovensku,“ zdôraznil minister …

Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc budú 25. októbra 2021 v slovenských školách

Od skorého rána do neskorého poobedia budú školskí knihovníci v spolupráci s učiteľmi a vychovávateľmi po celom Slovensku realizovať rôzne originálne, vtipné a inšpirujúce aktivity, ktorých cieľom …

Podcast: Vzdelávanie zamestnancov vo firmách

Ďalšia časť rozhovorov a podcastov EPALE Slovensko je venovaná téme vzdelávania zamestnancov vo firmách. O tom, aké prekážky v učení prekonávajú tí, ktorých zamestnávateľ vo vzdelávaní podporuje sa…

Ich inovácie môže využiť prax. Poznáme víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021

Cenu za transfer technológií na Slovensku udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Aj jej deviaty ročník je tradičným ocenením a motiváciou pre vedcov a výskumníkov, aby sa svoj…

Paulis: So Spojenými arabskými emirátmi pripravujeme Memorandum o spolupráci, ktoré otvorí dvere našim výskumníkom a podnikateľom

V rámci oficiálneho programu počas návštevy EXPO 2020 v Dubaji sa štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis stretol s ministerkou pre pokročilé technológie Spojených arab…

Kroky na ceste k otvorenej vede

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) aktívne rieši témy otvoreného prístupu a otvorenej vedy na národnej úrovni. Online podujatia pripravilo pri príležitosti blížiaceho sa Týždňa otv…

B. Gröhling: Čakajú nás najväčšie reformné zmeny v školstve

Novely zákonov predstavujú kostru pre reformy v školstve. „Čakajú nás najväčšie reformné mesiace v školstve. Po prvýkrát to ale nebudú iba ciele na papieri. Budeme ich zavádzať do praxe cez zmeny v…

Zmeny na školách sa dajú dosiahnuť aj rýchlymi riešeniami. Ministerstvu pomôžu svetoví experti

Cieľom nového projektu je dať zúčastneným školským tímom zložených z učiteľov a žiakov priestor otestovať svoje nápady a riešenia v oblasti digitalizácie. Na dosiahnutie merateľného výsledku budú m…

Príprava a vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov je témou druhého kola spoločných stretnutí k tvorbe stratégie inkluzívneho vzdelávania

V rámci prípravy a tvorby stratégie inkluzívneho vzdelávania sa v máji 2021 realizovalo 12 spolupodieľaných diskusných stretnutí s rôznymi aktérmi vo vzdelávaní  zo Slovenska, aj zo zahraničia. Dis…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku