Aktuality

art_typ=6
- Pozvánky

Odborný seminár o medzigeneračných vzťahoch

     Koncom októbra sa na pôde Katedry sociológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre bude konať seminár venovaný téme medzigeneračných vzťahov.      Odborné podujatie si kladie za úlohu inventa…
- Pozvánky

Roboty v službách prieskumu slnečnej sústavy

     Pozývame vás do Letného špeciálu vedeckej kaviarne, kde budeme diskutovať o prieskume slnečnej sústavy prostredníctvom špičkových technologických robotických systémov.      Vo štvrtok 27.…
- Pozvánky

Vedecká kaviareň: huby v prírode a v našom živote

     Pozývame vás do júnovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o hubách, ich zásadnom význame pre postupný vývoj, terajšiu podobu a fungovanie živej prírody. Dozvieme sa aká je úrove…
- Pozvánky

Príďte sa stať na chvíľu sprievodcom po múzeu

     Do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií sa už pravidelne zapája aj bratislavské Múzeum školstva a pedagogiky. Aktuálne si pre návštevníkov pripravilo netradičné sprievodné podujatie…
- Pozvánky

Informačné semináre k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR opätovne organizuje informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného…
- Pozvánky

Pozvánka na odbornú konferenciu k výsledkom PISA

      Národný ústav certifikovaných meraní v spolupráci so Štátnym pedagogickym ústavom organizujú dňa 18. mája 2017 v Žiline odbornú konferenciu k výsledkom medzinárodnej štúdie PISA.        …
- Pozvánky

Vedecká kaviareň: ako na nás vplýva zvuk a zvukosféra?

     Pozývame vás do májovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o tom, akú úlohu hrá v našom živote ticho a zvuk, ako funguje akustická pamäť a prečo je počúvanie také dôležité pri vy…
- Pozvánky

Festival vedeckých filmov priblíži vedu pre budúcnosť

     „Veda pre budúcnosť.“ Tak znie motto tohtoročného Festivalu vedeckých filmov. Priaznivci vedy a vedecko-populárnych filmov sa tentokrát dozvedia, v čom nám veda môže zabezpečiť priaznivejši…
Skočiť na začiatok stránky