Navigácia

Aktuality

art_typ=5
SIOV
- Organizácie ministerstva

Celoslovenská súťaž „IPM STUDENT AWARD 2023“

Odborný a organizačný gestor IPM SOLUTIONS, s.r.o. Žilina vyhodnotil troch najlepších súťažiacich.   Víťazmi sa stali: na prvom mieste Dominik Kovács “ zo Strednej priemyselnej školy strojníckej…
APVV
- Organizácie ministerstva

APVV zverejnila 3 výzvy

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike Agentúra na podporu výskumu a vývoja na zákla…
t60p0bea
- Organizácie ministerstva

Podcast: Máte doma prváka alebo prváčku?

Ako nastaviť režim a koľko by mali prváci a prváčky oddychovať? „Začínajúci školáci by v prvom ročníku nemali mať žiadne krúžky mimo školy, nakoľko sú dostatočne zaťažení novými povinnosťami,“ hovo…
logo cointt
- Organizácie ministerstva

COINTT 2023 opäť spojí akademický a podnikateľský svet

COINTT 2023 sa uskutoční v dňoch 24. až 25. októbra 2023 v Hoteli Saffron v Bratislave. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako organizátor podujatia aj tento rok zostavilo bohatý p…
nivam
- Organizácie ministerstva, Pozvánky

Pozvánka na oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of…
Skočiť na začiatok stránky