Navigácia

Aktuality

art_typ=1
1
- Tlačové správy - Ministerstvo

Minister školstva Bútora krátko navštívil Ukrajinu

V Hostomeli pri Kyjeve si minister Bútora spolu so štátnym tajomníkom Slavomírom Partilom prezreli školu, zničenú ruskými vojskami v prvých dňoch invázie v zime 2022. V neďalekom Irpine zase hostit…
11908_aktivnaskola
- Tlačové správy - Ministerstvo

Až 470 škôl sa zapojilo do projektu Aktívna škola

Aktívna škola je projektom rezortu školstva, ktorý reaguje na celospoločenský problém nedostatku pohybu u detí a žiakov a s ním súvisiaci rastúci trend negatívnych javov.  Nezdravý životný štýl, kt…
cepus
- Tlačové správy - Ministerstvo

Slovenská republika pokračuje aj v programe CEEPUS IV

Štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michal Fedák podpísal za Slovenskú republiku vo Varšave novú Dohodu Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS I…
Bez názvu
- Tlačové správy - Ministerstvo

Do škôl sa zavádza nový systém podpory pri vzdelávaní

Zmyslom poskytnutia podporných opatrení je, aby sa každému dieťaťu dostala taká miera adresnej podpory, ktorá mu umožní čo najviac využiť svoj potenciál vo výchovno-vzdelávacom procese. Zámerom kom…
len tak
- Tlačové správy - Ministerstvo

Európsky rok zručností 2023

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Slavomír Partila ako národný koordinátor tejto iniciatívy nadväzuje na dobrú prax štruktúrovaného dialógu o digitálnom vzdelávaní a …
Skočiť na začiatok stránky