Aktuality v oblasti celoživotného vzdelávania

Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikácie

Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikácie

     Národný projekt Tvorba národnej sústavy kvalifikácií významne napreduje, o čom svedčí splnenie ďalšej čiastkovej úlohy - vytvorenie Národnej rady pre vzdelávanie a kvalifikácie (NRVK).   …

Školy spolupracujú so zahraničím

Školy spolupracujú so zahraničím

     V rámci európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning sa slovenské školy už tradične zapájajú do spolupráce so zahraničnými partnermi cez projekt eTwinning. Tento program…

Ministri školstva a práce podpísali memorandum o spolupráci

Ministri školstva a práce podpísali memorandum o spolupráci

     Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič podpísali memorandum o spolupráci pri zabezpečovaní systémových zmien v…

Monitorujeme vzdelávacie potreby a kvalitu vzdelávacích inštitúcií

Monitorujeme vzdelávacie potreby a kvalitu vzdelávacích inštitúcií

     Rezort školstva prostredníctvom Národného ústavu celoživotného vzdelávania  realizuje monitorovanie vzdelávacích potrieb a prieskum kvality vzdelávacích inštitúcií v Slovenskej republike. V…

Poslanec Beblavý je ako predvoj lobistov

     Včerajšie vystúpenie poslanca Miroslava Beblavého bolo akýmsi predvojom lobistov. Tých, ktorí si zo vzdelávania robia biznis a dnes im prekáža, že na ňom nebudú môcť zarábať. Poslanec včera…

Pán poslanec spája nespojiteľné. Jeho tvrdenia sú nezmysly.

     Poslanec NR SR Miroslav Beblavý len nedávno tvrdil, že z eurofondov by sme mali zvyšovať platy učiteľov. To je však neprípustné v celej Európskej únii. Neskôr na margo zoznamu preferovaných…

Minister školstva Dušan Čaplovič podpísal Memorandum o spolupráci pri rozvoji ďalšieho vzdelávania

Minister školstva Dušan Čaplovič podpísal Memorandum o spolupráci pri rozvoji ďalšieho vzdelávania

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič spolu so zástupcami Národného ústavu celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) a stavovských a odborových organizácií podpísal v piatok 8…

Konferencia o ďalšom vzdelávaní dospelých s cieľom ich lepšej uplatniteľnosti na trhu práce

Konferencia o ďalšom vzdelávaní dospelých s cieľom ich lepšej uplatniteľnosti na trhu práce

     Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje v dňoch 5. – 6. novembra 2013 v hoteli SOREA Regia Bratislava kon…

Podniky môžu podporiť vzdelávanie v oblasti priemyslu

Podniky môžu podporiť vzdelávanie v oblasti priemyslu

     Mikropodniky, malé podniky, ako aj stredné a veľké podniky z mimobratislavských krajov, sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špo…

Poradenské centrá pomáhajú v rôznych kútoch Slovenska

Poradenské centrá pomáhajú v rôznych kútoch Slovenska

     Národný ústav celoživotného vzdelávania v súčasnosti implementuje projekt zameraný na rozvoj ďalšieho vzdelávania. V rámci tohto projektu vzniklo 25 poradenských centier pre dospelých, ktor…

« 1 2 3 4 5 6 7 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku