Akreditácie v oblasti práce s mládežou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Akreditačnú komisiu v oblasti práce s mládežou. Akreditačná komisia sa skladá z odborníkov v oblasti práce s mládežou a je poradným orgánom ministerstva. Akreditačná komisia posudzuje žiadosti fyzických osôb a právnických osôb uvedených v § 15 ods. 2 a na základe splnenia podmienok a odporúča ministerstvu vydať alebo nevydať potvrdenie o akreditácii a hodnotí žiadosti o udelenie značky kvality.

Aktuálne dokumenty: 

• Dokumenty pre žiadateľov o akreditáciu:

 
Skočiť na začiatok stránky