Akreditácie v oblasti práce s mládežou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Akreditačnú komisiu v oblasti práce s mládežou. Akreditačná komisia sa skladá z odborníkov v oblasti práce s mládežou a je poradným orgánom ministerstva. Akreditačná komisia posudzuje žiadosti fyzických osôb a právnických osôb uvedených v § 15 ods. 2 a na základe splnenia podmienok a odporúča ministerstvu vydať alebo nevydať potvrdenie o akreditácii a hodnotí žiadosti o udelenie značky kvality.
 
Vyhlásenie výberového konania na členov Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou
Výberové konanie:

• Dokumenty pre žiadateľov o akreditáciu:

Zoznam členov akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou - platný k 01.07.2020
Zoznam akreditovaných programov k 3. predkladaciemu obdobiu 2023
Štatistický prehľad hodnotení podaných žiadostí o akreditáciu do roku 2020

 

Ďalšie dôležité informácie o akreditácii nájdete na stránke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže – odbor Neformálneho vzdelávania v sekcii Akreditácia.

  
 
 

 
Skočiť na začiatok stránky