Navigácia

Akreditácie v oblasti práce s mládežou

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Akreditačnú komisiu v oblasti práce s mládežou. Akreditačná komisia sa skladá z odborníkov v oblasti práce s mládežou a je poradným orgánom ministerstva. Akreditačná komisia posudzuje žiadosti fyzických osôb a právnických osôb uvedených v § 15 ods. 2 a na základe splnenia podmienok a odporúča ministerstvu vydať alebo nevydať potvrdenie o akreditácii a hodnotí žiadosti o udelenie značky kvality.


Aktuálne dokumenty: 

• Dokumenty pre akreditované subjekty:

Povinnosti akreditovaného subjektu - účinnosť od 30.08.2022

P1 - Prezenčná listina a register absolventov - účinnosť od 01.04.2020

P2  - Správa o realizácii akreditovaného vzdelávacieho programu - účinnosť od 01.04.2020

P3 - Osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti - účinnosť od 01.04.2020

• Informácie o Akreditačnej komisii:

Štatút Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou - účinnosť od 1. marca 2024
 

Zoznam členov akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou - účinnosť od 1. marca 2024

Zoznam akreditovaných vzdelávacích programov k 1. predkladaciemu obdobiu 2024

Štatistický prehľad hodnotení podaných žiadostí o akreditáciu do roku 2020


Vyhlásenie výberového konania na členov Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou

Výberové konanie:Ďalšie dôležité informácie o akreditácii nájdete na stránke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže – odbor Neformálneho vzdelávania v sekcii Akreditácia.

Skočiť na začiatok stránky