Akreditácie v oblasti práce s mládežou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Akreditačnú komisiu v oblasti práce s mládežou. Akreditačná komisia sa skladá z odborníkov v oblasti práce s mládežou a je poradným orgánom ministerstva. Akreditačná komisia posudzuje žiadosti fyzických osôb a právnických osôb uvedených v § 15 ods. 2 a na základe splnenia podmienok a odporúča ministerstvu vydať alebo nevydať potvrdenie o akreditácii a hodnotí žiadosti o udelenie značky kvality.

Aktuálne dokumenty: 

• Dokumenty pre žiadateľov o akreditáciu:
Zoznam členov akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou - platný k 01.07.2020

Ďalšie dôležité informácie o akreditácii nájdete na stránke IUVENTA - Slovenského inštitútu mládeže v sekcii Akreditácia.  


Dokumenty:


2018
Výzva na výberové konanie na členov Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou

2016
Povinnosti akreditovaného vzdelávacieho zariadenia - platné od 01.10. 2016 do 31.03.2020 
Pokyny k predkladaniu žiadostí o akreditáciu 2016
Dokumentácia k akreditovaným programom 2016
Zoznam akreditovaných vzdelávacích programov
Sumárny výkaz o zrealizovaných vzdelávaniach
Štatistický prehľad hodnotení podaných  žiadostí o akreditáciu
Povinnosti vzdelávacej inštitúcie 2016

2015
Informácie k predkladaniu žiadosti o akreditáciu pre rok 2015
Dokumentácia k akreditovaným programom 2015
Celková štatistika hodnotených žiadostí o akreditáciu k 3. predkladaciemu obdobiu 2015
Povinnosti vzdelávacej inštitúcie 2015
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku