Akadémia umení v Banskej Bystrici

Dátum skončenia komplexnej akreditácie: 03. novembra 2009

Rozhodnutie o priznaní práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Rozhodnutie o pozastavení práva udeľovať absolventom študijného programu akademický titul

Rozhodnutie o odňatí práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Splnenie podmienok Akadémie umení v Banskej Bystrici na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR oznámil listom z 25. mája 2011 Akadémii umení v Banskej Bystrici splnenie podmienok na ponechanie jej začlenenia medzi univerzitné vysoké školy.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku