Akadémia policajného zboru v Bratislave

Dátum skončenia komplexnej akreditácie: 15. júla 2009

Rozhodnutie o priznaní práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Rozhodnutie o priznaní práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku