Aj záložka do knihy dokáže spojiť školy doma i v zahraničí

04.12.2014
     Podpora čitateľskej gramotnosti a komunikačných zručností žiakov základných a stredných škôl boli cieľom troch projektov Slovenskej pedagogickej knižnice (SPgK). Do projektov sa v priebehu mesiaca október zapojilo 1 219 škôl s celkovým počtom 168 832 žiakov.
     Prvé dva vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Ten tretí pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 27. októbra 2014. Ich vyhodnotenie sa konalo koncom novembra 2014.
     Projekt „Záložka do knihy spája školy: Moja obľúbená kniha“ sa realizoval už po piatykrát v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe. Jeho cieľom bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.
     Žiaci základných škôl a osemročných gymnázií mohli na záložkách ľubovoľnou technikou stvárniť motív svojej obľúbenej knihy. Ich výmena potom poslúžila ako komunikačný prostriedok na nadviazanie priateľských kontaktov a k poznávaniu slovenskej a českej literatúry medzi 411 partnerskými dvojicami, ktoré sa podarilo vytvoriť.
     „Po odoslaní našich záložiek sa už môžeme tešiť, čo nám pošlú kamaráti zo Slovenska. A na čo je to dobré? V prvom rade k podpore čítania, potom k podpore eTwinningu, priateľstva medzi krajinami. Deti sa viac dozvedeli o našom najbližšom susedovi. Vo forme listov alebo elektronickej pošty si naďalej môžu dopisovať s kamarátmi na Slovensku“, konštatovala k úspechu projektu Irma Fendrichová zo Základnej školy v Obříství v Českej republike.
     K jej slovám sa pripojila aj Danka Sálusová zo ZŠ s MŠ v Liptovskej Teplej: „Vybraná téma nás milo potešila, keďže už prváčatám vštepujeme lásku ku knihe, hovoríme im o jej význame v živote každého z nás. Žiaci si svoju obľúbenú knihu priniesli do školy, a tak mali možnosť predstaviť ju nielen svojim spolužiakom, ale a deťom z partnerskej Súkromnej základnej školy BESST v Trnave prostredníctvom svojej záložky.“
     Eleonóra Kopecká zo Strednej odbornej školy polytechnickej v Nitre sa so svojimi žiakmi zapojila do tretieho ročníka projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola, môj študijný odbor“určenom tentokrát pre stredné školy. „Tvorba záložiek bola oživením vyučovacej hodiny a čo je najpodstatnejšie je dôležitým motivačným prvkom pri zvyšovaní čitateľskej gramotnosti žiakov. Potešením nám bola i veľmi dobrá komunikácia s partnerskou školou“, zhodnotila projekt pani Kopecká.
     Projekt „Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola, môj študijný odbor“ celkovo spojil 8 585 žiakov na 128 stredných školách.
     „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ bolo v poradí desiatym ročníkom projektu,ktorý sa uskutočnil po záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Projekt, do ktorého sa zapojilo 269 školských knižníc v základných školách a stredných školách propagovala Slovenská pedagogická knižnica, ale i ďalší partneri s cieľom zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, či poznávaniu nového.
     Ďalšie informácie, ako i vyhodnotenie projektov je dostupné na internetovej stránke SPgK v časti aktuality.

Foto: Slovenská pedagogická knižnica
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku