Medzinárodná spolupráca

V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti Ministerstva cestovného ruchu a športu v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre medzinárodnú spoluprácu: Adriana Mičkovicová

Úlohy v oblasti medzinárodnej spolupráce vyplývajú predovšetkým z medzinárodných zmluvných dokumentov týkajúcich sa oblasti športu a členstva Slovenskej republiky v Európskej Únii, Rade Európy, UNESCO a Vyšehradskej štvorke (V4). Sekcia športu koordinuje aktivity medzinárodnej spolupráce v oblasti športu na národnej úrovni, podieľa sa na príprave a vyhodnotení plnenia dvojstranných vládnych a rezortných zmluvných dokumentov v oblasti športu a zastupuje ministerstvo v orgánoch EÚ a Rady Európy, ktoré majú vo vecnej pôsobnosti oblasť športu.

Skočiť na začiatok stránky