Kontakty

ŠTÁTNY TAJOMNÍK III.

pracovisko: Stromová 9, 1. poschodie - vedľa materskej budovy ministerstva
adresa na doručovanie: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Poloha na mape (klik)

Mgr. Ivan Husár - štátny tajomník III.
kancelária č. 208
telefón: 02/59374 600
e-mail: kancelaria.st3@minedu.sk

Martina Zelenáková - sekretariát
kancelária č. 210
telefón: 02/59374 649
e-mail: martina.zelenakova@minedu.sk
            kancelaria.st3@minedu.sk

Mgr. Pavol Smutný
kancelária č. 202
telefón: 02/59374 689
pavol.smutny@minedu.sk

Ing. Branislav Strečanský
kancelária č. 202
telefón: 02/59374 695
e-mail: branislav.strecansky@minedu.sk

SEKCIA ŠPORTU

pracovisko: Stromová 9, 2. poschodie - vedľa materskej budovy ministerstva
adresa na doručovanie: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Poloha na mape (klik)

Mgr. Peter Dedík, PhD.
poverený riadením sekcie športu 
kancelária č. 333
telefón: 02/59374 761
               02/59374 760 (sekretariát)
e-mail: peter.dedik@minedu.sk

Eva Jánošová - sekretariát
kancelária č. 334
telefón: 02/59374 760
e-mail: sekretariat.ss@minedu.sk

ODBOR ŠPORTU

Mgr. Dušan Ťažký - riaditeľ odboru
kancelária č. 329
telefón: 02/59374 770
e-mail: dusan.tazky@minedu.sk

Mgr. Lýdia Babiaková - štátny radca
kancelária č. 324
telefón: 02/59374 764
e-mail: lydia.babiakova@minedu.sk

Mgr. Lenka Cupáková- štátny radca
materská dovolenka

Mgr. Peter Gacík - štátny radca
kancelária č. 339
telefón: 02/59374 637
email: peter.gacik@minedu.sk

Mgr. Adam Chvíla - štátny radca
kancelária č. 325
telefón: 02/59374 763
email: adam.chvila@minedu.sk

Mgr. Igor Karaba - štátny radca
kancelária č. 339
telefón: 02/59374 776
e-mail: igor.karaba@minedu.sk

Mgr. Martin Lehocký - štátny radca
kancelária č. 325
telefón: 02/59374 771
e-mail: martin.lehocky@minedu.sk

Ing. Adriana Mičkovicová - štátny radca
kancelária č. 324
telefón: 02/59374 765
e-mail: adriana.mickovicova@minedu.sk

ODBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ V ŠPORTE
 

Ing. Pavol Swiec - riaditeľ odboru
kancelária č. 335
telefón: 02/59374 772
e-mail: pavol.swiec@minedu.sk

Ing. Ildikó Belanová - štátny radca
kancelária č. 332
telefón: 02/59374 762
e-mail: ildiko.belanova@minedu.sk

Mgr. Dávid Čihák - štátny radca
kancelária č. 330
telefón: 02/59374 769
email: david.cihak@minedu.sk
 
Ing. Mária Horáková - štátny radca
kancelária č. 331
telefón: 02/59374 693
Mgr. Lýdia Janíčková - štátny radca
kancelária č. 330
telefón: 02/59374 636
email: lydia.janickova@minedu.sk

Mgr. Branislav Mráz - štátny radca
kancelária č. 331
telefón: 02/59374 766
e-mail: branislav.mraz@minedu.sk
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku