» Šport » Kontakty

Kontakty

SEKCIA ŠTÁTNEJ STAROSTLIVOSTI O ŠPORT
(pracovisko sekcie: Stromová 9, 2. poschodie - vedľa materskej budovy ministerstva)

Poloha na mape (klik)

PaedDr. Božena Gerhátová – poverená zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie
kancelária č. 331
telefón: 02/59374760 (sekretariát)
e-mail: bozena.gerhatova@minedu.sk

Eva Jánošová - sekretariát
kancelária č. 334
telefón: 02/59374760
e-mail: sekretariat.ssss@minedu.sk

Ing. Ildikó Belanová - rozpočtár
kancelária č. 332
telefón: 02/59374762
e-mail: ildiko.belanova@minedu.sk

Beáta Šimurdová, Bc.
kancelária č. 323
telefón: 02/59374775
e-mail: beata.simurdova@minedu.sk

ODBOR ŠPORTU

PaedDr. Božena Gerhátová - riaditeľka odboru
kancelária č. 331
telefón: 02/59374768
e-mail: bozena.gerhatova@minedu.sk

Ing. Katarína Dužiová - štátny radca
kancelária č. 330
telefón: 02/59374771
email: katarina.duziova@minedu.sk

Ing. Jaroslava Gregoríková - štátny radca
kancelária č. 330
telefón: 02/59374769
email: j.gregorikova@minedu.sk

Mgr. Katarína Mravíková - štátny radca
kancelária č. 335
telefón: 02/59374 766
e-mail: katarina.mravikova@minedu.sk

Branislav Strečanský - štátny radca
kancelária č. 335
telefón: 02/59374772
e-mail: branislav.strecansky@minedu.sk

Mgr. Dušan Ťažký - štátny radca
kancelária č. 329
telefón: 02/59374770
e-mail: dusan.tazky@minedu.sk

ODDELENIE MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE V ŠPORTE

Ing. Elena Malíková - vedúca oddelenia
kancelária č. 325
telefón: 02/59374763
e-mail: elena.malikova@minedu.sk

Mgr. Lýdia Babiaková - štátny radca
kancelária č. 324
telefón: 02/ 59374764
e-mail: lydia.babiakova@minedu.sk

Ing. Adriana Mičkovicová - štátny radca
kancelária č. 324
telefón: 02/59374765
e-mail: adriana.mickovicova@minedu.sk