790 slovenských učiteľov zapojených do tvorby digitálnych vzdelávacích objektov

21.05.2013
     Na mzdy pre učiteľov, ktorí budú tvoriť podklady pre digitálne vzdelávacie objekty máme viac ako 8,6 milióna EUR.
 
      Na komunitnom portáli „digitálne vzdelávanie“ je už zaregistrovaných 790 aktívnych učiteľov. Niektorí z nich už pracujú na námetoch a ostatní čakajú na vypísanie zvyšných tém predmetov, o ktoré majú záujem.
      Momentálne sú spracovávané témy pre prvý stupeň základnej školy vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia v predmete Slovenský jazyk a literatúra a pre druhý stupeň základnej školy vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť v predmete Dejepis. Registrovaní učitelia priebežne posielajú námety pre digitálne vzdelávacie objekty, ktorých úroveň naši interní odborní zamestnanci zatiaľ hodnotia veľmi pozitívne, čo svedčí o vysokej kvalite slovenských učiteľov.
     Predpokladom pokrytia čo najširšieho spektra vzdelávacích oblastí je spolupráca s veľkým počtom učiteľov, preto je jednoduchá online registrácia stále otvorená na komunitnom portáli www.digitalnevzdelavanie.sk.  
     Učitelia, ktorí ešte váhajú, nemusia mať obavy. Priestor k spolupráci je otvorený pre všetkých aktívnych učiteľov, prihlasovať sa môžu aj na témy, ktoré nevyučujú. Samotné digitálne vzdelávacie objekty tvorí náš tím grafikov - animátorov, preto nevyžadujeme znalosť práce s IT ani so špeciálnym softvérom. Za dôležitú považujeme znalosť vzdelávacieho obsahu, prax, nápaditosť a kreativitu. Na tvorbu námetov je pre učiteľov vyčlenený dostatočný čas a prostriedky.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku