Navigácia

Výzva č. 2: Projektový manažment integrácie vysokých škôl – vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na „Projektový manažment integrácie vysokých škôl“.

Cieľom výzvy bola podpora projektového manažmentu spájania vysokých škôl do jednej právnickej osoby. Ide o činnosti projektového tímu a iné aktivity súvisiace s realizovaním cestovnej mapy spájania (okrem infraštruktúrnych aktivít), ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie úspešného splynutia/zlúčenia zapojených vysokých škôl do jednej právnickej osoby.

Prihlasovanie do výzvy bolo otvorené od 27. 10. 2022 do 27. 01. 2023.

Do výzvy sa neprihlásil žiadny uchádzač. Vzhľadom na to, nedôjde k čerpaniu finančných prostriedkov alokovaných na výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Znenie výzvy môžete nájsť na nasledujúcej adrese: https://www.minedu.sk/vyzva-c-2-projektovy-manazment-integracie-vysokych-skol/

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť na e-mailovej adrese: investiciavs@minedu.sk.

Skočiť na začiatok stránky