Navigácia

Výzva č. 1: Podpora pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl – vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na „Podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl“.

Cieľom výzvy bola podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov, budovania integrovanej infraštruktúry ako aj komplexnej modernizácie výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.

Prihlasovanie do výzvy bolo otvorené od 25. 8. 2022 do 25. 11. 2022.

Do výzvy sa neprihlásil žiadny uchádzač. Vzhľadom na to, nedôjde k čerpaniu finančných prostriedkov alokovaných na výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Znenie výzvy môžete nájsť na nasledujúcej adrese: https://www.minedu.sk/vyzva-c-1-podpora-pri-strategickom-rozvoji-infrastruktury-vysokych-skol/

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť na e-mailovej adrese: investiciavs@minedu.sk.

Skočiť na začiatok stránky