31 malých projektov s veľkým nadšením

05.06.2019
     Medzinárodný deň detí prežívali niektorí mladí ľudia pracovne. V Banskobystrickom kraji v malebnom Osrblí strávilo 31 mladých ľudí a pracovníkov s mládežou víkend neformálnym vzdelávaním v rámci akreditovaného programu Projekt je zmena.
     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v rámci udržateľnosti výsledkov národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax pokračuje v sérii úspešných vzdelávacích programov. Tie  umožňujú mladým ľuďom získať kompetencie, ktoré im pomáhajú uplatniť sa v pracovnom aj spoločenskom živote. Zážitkové vzdelávanie je podporené realizáciou skutočných malých projektov, ktoré v roku 2019 finančne podporuje Banskobystrický samosprávny kraj.
     Vytvorenie oddychových a nesúťažných športových zón, zlepšenie kvality životného prostredia, motivácia detí a mladých k hasičskému športu a ochrane kultúrnych pamiatok, obnovovanie gastronomických tradícií - to je len časť príkladov z 31 malých projektov, ktoré sú pripravené na realizáciu v nasledujúcich mesiacoch.
     Doplnia tak paletu predošlých 18 malých projektov, ktoré sú už zrealizované z jarného kola vzdelávania. O nich vám čoskoro prinesieme samostatné príbehy. Dozviete sa o tom, ako sa v priamom prenose liahli včely, ako bola založená tradícia festivalu gemerských tradičných zemiakových jedál, či o tom, ako mladí parkouristi podporovali deti a mládež v zdravom životnom štýle.
 
Malé projekty môžu záujemcovia ďalej rozvíjať do väčších projektov a získať finančnú podporu z programov Európsky zbor solidarity, Erasmus+ pre mládež a šport, či iných finančných mechanizmov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku