Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Ostávajú posledné dva týždne na prihlasovanie kandidátov a kandidátok na pozíciu rektora/rektorky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Návrhy je potrebné doručiť do 2. septembra 2022 na adresu: VŠVU v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. č. 18, 814 37 Bratislava poštou alebo prostredníctvom podateľne do 2. 9. 2022 do 12:00 hod. Celé znenie výzvy nájdete nižšie alebo na našom webe.

The candidates for the position of rector of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava have last two weeks to apply. Proposals must be delivered by September 2, 2022 to the address: VŠVU in Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava by post or through the AFAD filing office until September 2, 2022 at 12:00 p.m. You can find the full text of the call below or on our website.

Skočiť na začiatok stránky