28.05.2010 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2010-2

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "KomPrax - Kompetencie pre prax".

Kód písomného vyzvania: OPV/K/NP/2010-2

Oprávnený žiadateľ: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Dátum uzávierky písomného vyzvania je 30. júla 2010

Riadiaci orgán resp. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky