Navigácia
Skočiť na obsah

Vyhlásenie výzvy „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2021“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že na rok 2021 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu „Podpora regionálnej a  multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2021“ vo výške 45 000,- Eur.
 

Vyhlásenie výzvy „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2021“ 
Skočiť na začiatok stránky