Navigácia

Letná škola


Projekt Letná škola, realizovaný v auguste 2021, poskytuje žiakom možnosť na osvojenie, prípadne upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021, najmä v dôsledku dlhotrvajúceho dištančného vzdelávania.

Stredné školy využijú tento projekt na doplnenie praktického vyučovania a umeleckej praxe, ktorá chýbala žiakom počas prerušenia prezenčnej výučby.

Projekt je financovaný z NP edIT.

Logo národného projektu edIT 1 Logo národného projektu edIT 2
              
 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 www.ludskezdroje.gov.sk www.esf.gov.sk www.minedu.sk
súlogie s logom minedu, EÚ a operačného programu Ľudské zdroje

Viac informácií o Letnej škole sa nachádza na tomto odkaze: „Letné školy 2021“ - rozvojový projekt

Vyhodnotenie projektu

Všeobecné informácie o žiadostiach pre projekt Letná škola v základných školách:

 • Počet obdržaných žiadostí: 421
 • Počet plánovaných cyklov: 1 331
  • Počet krátkych cyklov: 529
  • Počet dlhých cyklov: 802
 • Plánovaný rozpočet (eur): 1 118 000
 • Celkový plánovaný počet zapojených žiakov: 18 031
  • Celkový plánovaný počet zapojených detí z rizikových skupín: 12 978

Všeobecné informácie o žiadostiach pre projekt Letná škola v stredných odborných školách:

 • Počet obdržaných žiadostí: 34
 • Počet plánovaných cyklov: 207
 • Plánovaný rozpočet (eur): 103 500
 • Celkový plánovaný počet zapojených žiakov: 937
  • Celkový plánovaný počet zapojených detí z rizikových skupín: 829
Skočiť na začiatok stránky