„Letné školy 2021“ - rozvojový projekt

Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje vyhodnotenie žiadostí o organizáciu Letných škôl pre základné školy a pre stredné školy. Zároveň ďakujeme pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom a nepedagogickým zamestnancom škôl, dobrovoľníkom, neziskovému sektoru, pracovníkom komunitných centier, študentom a ďalším, ktorí venujú svoj čas v horúcom lete žiakom, lebo tí potrebujú ich pomoc. 

Formulár záverečnej správy sa nachádza na nasledujúcom odkaze: https://letneskoly.iedu.sk. Vyplniť ho je potrebné do 31. 10. 2021. 


              
 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 www.esf.gov.sk                                              www.minedu.sk
súlogie po samom_stránka

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky