Navigácia

Aktívna škola

Vašou kontaktnou osobou pre informácie o koncepte Aktívna škola: Pavol Smutný

Aktívna škola je koncept Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorý predstavuje komplexný prístup k pohybovým aktivitám na školách, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania. Podstatou konceptu je pristupovať ku všetkým pohybovým a športovým aktivitám na škole ako k súboru príležitostí, ktoré reprezentujú časti Aktívnej školy. Poznať mieru ich využívania a byť schopný reagovať na tento stav podniknutím krokov, pomôže zlepšiť kvalitu alebo kvantitu pohybu na škole.

aktivnaskola

Viac o koncepte Aktívna škola sa dozviete na osobitne vytvorenej stránke www.aktivnaskola.sk

Zoznam školských športových súťaží vyhlásených ministerstvom na školský rok 2023/2024

Skočiť na začiatok stránky