26.03.2020 - Oznámenie o posunutí termínu uzávierky 5. kola výzvy "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 zo dňa 27. marca 2020 na 27. apríla 2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú so šírením pandémie koronavírusu COVID - 19 a s cieľom maximalizovať možnosť predkladania žiadostí o NFP posúva MŠVVaŠ SR termín uzávierky 5. kola výzvy "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 zo dňa 27. marca 2020 na 27. apríla 2020.

Skočiť na začiatok stránky