26. 01. 2018 - Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 4

Stav finančnej alokácie výzvy s kódom OPLZ-PO1 /2016/DOP/1.1.1-01 po uzavretí hodnotiaceho kola č. 4 za EÚ zdroj (v tabuľách rozdelený zvlášť na menej rozvinutý a viac rozvinutý región) je nasledovný:

4.kolo_celkova alokacia

4.kolo_VRR

4.kolo_MRR


Stav finančnej alokácie sumárne za všetky hodnotiace kolá:

1.2.3.4.kolo_celkova alokacia

1.2.3.4.kolo_VRR

1.2.3.4.kolo_MRR 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku