26.8.2020 - INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZAVRETÍ VÝZVY "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje, informuje žiadateľov, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 pod názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“, zameranú na podporu opatrení s cieľom zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov, vrátane možnosti podpory pedagogických a odborných zamestnancov a profesijných a dobrovoľných pracovníkov s mládežou za účelom zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov, plánuje k 26. septembru 2020 predmetnú výzvu uzavrieť.


Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že príjem žiadostí o poskytnutie NFP bol ukončený termínom uzavretia 5. hodnotiaceho kola výzvy, t.j. 27. apríla 2020.
 

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený v tejto časti webového sídla.

Skočiť na začiatok stránky