06.03.2020 - Informácia pre žiadateľov k výzve s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.2.1-01 s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou" pre 1. hodnotiace kolo

Vážení žiadatelia,

 

dovoľujeme si Vás informovať, že konanie o žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 s termínom uzávierky 28. 10. 2019 nebolo ukončené v lehote 70 pracovných dní na vydanie rozhodnutia. Predpokladaný termín ukončenia schvaľovania žiadostí o NFP je 03/2020.

Skočiť na začiatok stránky