06.03.2020 - Informácia pre žiadateľov k výzve s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 s názvom „Vysoká škola pre prax“ – 2. hodnotiace kolo

Vážení žiadatelia,

 

dovoľujeme si Vás informovať, že konanie o žiadosti o NFP predložených v rámci výzvy Vysoká škola pre prax OPLZ - PO1/2018/DOP/1.3.1-02 - 2 . hodnotiaceho kola s termínom uzávierky 31. 10. 2019 nebolo ukončené v lehote 70 pracovných dní na vydanie rozhodnutia z dôvodu nedostatočného počtu odborných hodnotiteľov vzhľadom na špecifickosť výzvy. Predpokladaný termín ukončenia schvaľovania žiadostí o NFP je 05/2020.

Skočiť na začiatok stránky