Navigácia

Identifikované synergie a komplementarity

Koordinácia synergií a komplementarít medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (všeobecné nariadenie) stanovuje opatrenia potrebné na zabezpečenie koordinácie medzi Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) navzájom, ako aj ďalšími nástrojmi EÚ a vnútroštátnymi nástrojmi podpory.

S cieľom maximalizovať prínos EŠIF je potrebné nadviazať aj na iné nástroje podpory EÚ, ktoré taktiež prispievajú k tematickým cieľom definovaným vo všeobecnom nariadení. Preto je potrebné podporovať súčinnosť a účinnú koordináciu medzi všetkými dostupnými nástrojmi na európskej, národnej a miestnej úrovni. Z týchto dôvodov je možné kombinovať zdroje EŠIF s ďalšími nástrojmi podpory doplnkovým spôsobom.

Viac informácií o synergiách a komplemetaritách nájdete tu:

Koordinácia synergií a komplementarít medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR
 
Skočiť na začiatok stránky