02. 03. 2018 - OZNAM k výzve "V základnej škole úspešnejší"

MŠVVaŠ SR informuje, že k výzve V základnej škole úspešnejší s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 bude vyhlásené ďalšie kolo pre prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. O termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola Vás budeme informovať prostredníctvom webového sídla MŠVVaŠ SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku