Návrh predložený na vyjadrenie reprezentáciám

Ministerstvo predložilo návrh rozpisu dotácií orgánom reprezentácie (Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých škôl a Slovenská rektorská konferencia) na vyjadrenie do 15.12.2017. Následne vypracuje konečené znenie metodiky a rozpisu na rok 2018.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku