» Vysoké školstvo » Financovanie » Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018

Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2018 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2017.

Ministerstvo predložilo návrh rozpisu dotácií orgánom reprezentácie na vyjadrenie do 15.12.2017. Následne vypracovalo konečné znenie metodiky a rozpisu na rok 2018.