Usmernenie platobnej jednotky k odvodom výnosov

Dovoľujeme si Vás oboznámiť s usmernením vydaným platobnou jednotkou MŠVVaŠ SR.

Predmetný dokument nájdete TU.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku