06. 10. 2017 - STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "NedisKVALIFIKUJ SA" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2

Stav finančnej alokácie výzvy s kódom OPLZ-PO1 /2016/DOP/1.4.1-01 po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2 za EÚ zdroj je nasledovný:

2. kolo_celkov
Stav finančnej alokácie sumárne za obidve hodnotiace kolá:

1.2.kolo_celkova alokaciaHORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku