05. 10. 2017 - Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 3

Stav finančnej alokácie výzvy s kódom OPLZ-PO1 /2016/DOP/1.1.1-01 po uzavretí hodnotiaceho kola č. 3 za EÚ zdroj (v tabuľách rozdelený zvlášť na menej rozvinutý a viac rozvinutý región) je nasledovný:

3. kolo_celkova alokacia

3. kolo_VRR

3. kolo_MRR


Stav finančnej alokácie sumárne za všetky hodnotiace kolá:

1.2.3.kolo_celkova alokacia


1.2.3.kolo_VRR

1.2.3.kolo_MRR

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku